Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

GESPOT: docente Ineke van Doorn publiceert artikel in Journal of Singing

  • Muziek
  • Onderzoek

Ineke van Doorn, hoofdvakdocent zang bij ArtEZ, is blij en vereerd dat haar artikel ‘Breathing Technique for Jazz/Pop Singers’ is geaccepteerd door het wereldwijd veelgelezen en vooraanstaande Journal of Singing (USA). Het zeven pagina’s beslaande artikel van Ineke gaat over de relatie tussen ademtechniek en zangstijl. Het is verschenen in de november/december-editie van het wetenschappelijk tijdschrift en is online te lezen.

Beeld: Sophie Vermeulen | Studente van o.a. Ineke van Doorn tijdens de Vocal Night bij ArtEZ.
Beeld: Sophie Vermeulen | Studente van o.a. Ineke van Doorn tijdens de Vocal Night bij ArtEZ.

Bijzondere en relevante publicatie

De Journal of Singing wordt uitgegeven door de NATS, de National Association of Teachers of Singing (USA). Dat het tijdschrift een artikel opneemt van een niet-Amerikaanse onderzoeker – en dan ook nog een artikel dat over jazz en pop gaat – komt niet vaak voor. Een publicatie in de Journal of Singing wordt als prestigieus gezien: de NATS heeft een zeer internationaal ledenbestand en het blad wordt dan ook over de hele wereld gelezen.

Ondanks dat het universitaire en hbo-onderwijs op gebied van jazz en pop al zeker 40 plaatsvindt, is het wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de stem en het zingen nog altijd vooral gericht op klassieke zang. Ook daarom is deze publicatie van belang; een focus op jazz en pop komt veel minder vaak voor.

Relatie tussen ademtechniek en zangstijl

Ineke van Doorn: “In het artikel bespreek ik de rol die een efficiënte ademhalingstechniek speelt bij het zingen van jazz- en poprepertoire. Over ademtechniek voor zangers is zowel door zangpedagogen als door wetenschappers veel geschreven. Er is echter weinig literatuur die zich richt op de relatie tussen ademtechniek en de stijl van zingen. Voor het artikel heb ik een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur geraadpleegd, en daarbij gekeken naar hoe de resultaten uitpakken in relatie tot jazz- en popzang – en naar die zich verhouden tot mijn 30 jaar ervaring op dit gebied. In mijn boek ’Singing from the Inside Out’ (ArtEZ Press 2016) wordt het onderwerp ook behandeld. Daar krijgt het een meer praktische uitwerking.”

Research presentatie op Jazz Educators Network Annual Conference

Ineke van Doorn is tevens uitgenodigd voor een research presentatie op de Jazz Educators Network Annual Conference, die in januari 2022 plaatsvindt in Dallas. Het is een hele grote, internationale conferentie met jaarlijks rond de 3500 bezoekers. Met drie keer meer aanmeldingen dan plaatsen, is het niet niks dat Ineke haar onderzoek mag presenteren. Ze voelt zich dan ook erg vereerd met de uitnodiging.

Onderwerp van haar research presentation is "Vocal Improvisation, a Vocal Approach.” Ineke gaat in op improvisatieonderwijs aan zangers. “Door de jaren heen is in het improvisatieonderwijs vrijwel uitsluitend gewerkt naar het instrumentale model. Dit heeft als nadeel dat in het vocale improvisatieonderwijs het unieke karakter en de mogelijkheden van de stem over het hoofd worden gezien.”

Over de Journal of Singing

De Journal of Singing van de NATS wordt vijf keer per jaar uitgegeven, en bereikt daarmee meer dan zevenduizend NATS-leden. Daarnaast hebben veel bibliotheken en studenten een abonnement. Het tijdschrift biedt actuele informatie over het zangonderwijs en de resultaten van recent onderzoek op dit gebied: het is het enige wetenschappelijk tijdschrift in de VS dat uitsluitend gewijd is aan de zangkunst, zangfunctie, zangliteratuur, verzorging van de professionele stem en zangonderwijs. Het heeft een oplage van ongeveer achtduizend en een lezerspubliek van meer dan honderdduizend (bron: www.nats.org).

Meer informatie