Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Unieke excellente beoordeling onderzoek ArtEZ

  • Onderzoek

De lectoraten van ArtEZ University of the Arts zijn gezamenlijk als één onderzoekseenheid gevalideerd. Het definitieve rapport is gepubliceerd op de website van de Vereniging Hogescholen en het is met trots dat we nu de resultaten mogen delen.

Zelfevaluatierapport opgesteld door de lectoraten van ArtEZ, ter voorbereiding van de onderzoeksvisitatie.
Zelfevaluatierapport opgesteld door de lectoraten van ArtEZ, ter voorbereiding van de onderzoeksvisitatie.

De visitatie werd uitgevoerd door een onafhankelijk panel in overeenstemming met het landelijk validatiesysteem, geregeld in de Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) opgesteld door de Vereniging Hogescholen. Het panel, bestaande uit Prof. Dr. David Theo Goldberg (Directeur, University of California Humanities Research Institute), Dr. Evelyn Wan (Utrecht University), Dr. Christine de Lille (TU Delft / Haagse Hogeschool) en Raoul van Aalst (voorzitter namens AeQui), was zeer positief over de onderzoekseenheid: op basis van de toetsing van de vijf BKO-standaarden is het onderzoek overall excellent beoordeeld. 

Onderzoeksprofiel en -programma

Zowel het onderzoeksprofiel als het onderzoeksprogramma van de onderzoekseenheid kregen de beoordeling excellentZo stond in het eindrapport: ‘ArtEZ research aims to contribute to build “alternative and humane futures” by conducting high-quality, original and progressive, methodologically professional and socially relevant researchHet panel was onder de indruk van de gezamenlijke visie, de expliciet politieke overtuiging van het onderzoeksmanifest ‘Making Other Kinds of Futures en de manier waarop deze gezamenlijke visie geleefd wordt en tot uiting komt in alle activiteiten van de onderzoekseenheid.

Relevantie en impact

De relevantie van het onderzoek en het realiseren van impact werden ook met excellent beoordeeld. De onderzoekseenheid slaagt er volgens het panel in bijzonder relevant werk te verrichten binnen diverse velden, met een belangrijke impact op onderwijs, het professionele veld en kennisproductie. 

Organisatie onderzoekseenheid

Ook de wijze waarop de onderzoekseenheid is georganiseerd werd excellent bevonden. Zo was het panel onder de indruk van het netwerk van de eenheid, dat niet alleen groot is maar ook productief wordt gemaakt. Dit blijkt onder meer uit de samenwerkingen met universitaire partners als Wageningen University & Research en Radboud Universiteit. 

Extra lof voor APRIA

In het algemeen sprak het panel haar bijzondere waardering uit voor het feit dat onderzoek bij ArtEZ altijd een gezamenlijke activiteit isHet nieuwe online peer-reviewed journal en platform APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Artswerd expliciet genoemdAPRIA wordt gezien als een zeer waardevol initiatief, omdat het de mogelijkheid geeft om artistiek en design-gedreven onderzoek rondom kritische en urgente thema’s op innovatieve wijze naar buiten te brengen, door middel van bijvoorbeeld essays en multimedia-bijdragenHet panel raadt aan om de onderzoekscultuur binnen ArtEZ nog verder te ontwikkelen en de zichtbaarheid van het onderzoek te vergroten. 

Overweldigend resultaat

Dr. Nishant Shahdie als directeur Onderzoek en Valorisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderzoek bij ArtEZ, dr. Daniëlle Bruggeman (lector Mode), dr. Jeroen van den Eijnde (lector Tactical Design), dr. Artur Jaschke (lector Music-based Therapies and Interventions), dr. Jeroen Lutters (lector Art education as Critical Tactics) en dr. Peter Sonderen (lector Theorie in de Kunsten) zijn overweldigd door de positieve resultaten. 

The result of the visitation is a testament to the ambitions and aspirations of a community that is poised to create change. It recognises that art research is messy, emergent, and urgent. The results are inspiring for us and we are grateful that this expert panel endorses the vision of an entangled practice and the manifesto to make other kinds of futures. However, this is also a responsibility that the panel puts on us, to continue exploring the difficult questions that we ask and live withaldus dr. Nishant Shah.