Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Corona update 13 augustus 2021

Na anderhalf jaar van vergaande beperkingen in de strijd tegen corona is het zo ver: collegejaar 2021-2022 trappen we af zonder dat de 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Dit biedt ArtEZ weer meer ruimte voor fysiek onderwijs en samenwerking. En daar zijn we erg blij mee!

Welcome Days 2018. Foto: William Moore
Welcome Days 2018. Foto: William Moore

We zijn verheugd dat eerstejaars studenten op een bijna normale wijze kunnen starten en dat zittende studenten weer meer live lessen kunnen volgen. Ook onze docenten kijken uit naar de hernieuwde mogelijkheden van samenwerken en samen leren. 

We hechten grote waarde aan onderwijs-zonder-afstand, maar vinden het net zo belangrijk om een veilige omgeving te bieden waarin we elkaar respecteren.

Vanaf maandag 30 augustus 2021 volgen we de volgende richtlijnen zoals genoemd door het kabinet:

  • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht tijdens verplaatsingen in onze gebouwen.
  • Conform de overheidsrichtlijn geldt het maximumaantal van 75 personen per afzonderlijke ruimte.
  • Wanneer we ons bewegen door de panden blijven we de aangegeven verkeersrichtingen hanteren.
  • Tot 30 augustus blijft het beleid ten aanzien van introductieactiviteiten ongewijzigd. Dat betekent dat de 1,5-metermaatregel blijft gelden, ook voor alle onderwijs gerelateerde introductie-activiteiten.
  • Voor de thuiswerkende medewerkers blijft de huidige algemene richtlijn overeind: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Blijf in contact met je leidinggevende over de invulling hiervan en de samenwerking binnen jullie team(s).​​​​​​​

Vaccinatie is een persoonlijke afweging. Los daarvan roepen we je op om alle overige mogelijkheden voor onze gezamenlijke veiligheid met ons op te pakken. Zelftesten zijn gratis beschikbaar voor studenten en medewerkers van ArtEZ. Gebruik ze goed (het kabinet adviseert twee keer per week). Uiteraard blijven de basisrichtlijnen van kracht: handen wassen, thuisblijven en PCR testen bij symptomen (koorts, droge hoest, vermoeidheid). Wij blijven onze locaties goed ventileren.

ArtEZ wenst alle studenten en medewerkers veel succes met het opstarten van het nieuwe jaar!