Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Onderzoek naar inclusief theater door ArtEZ University of the Arts en Hogeschool Rotterdam

  • Theater
  • Docentopleidingen
  • Onderzoek

Inclusief theater, wat levert het op en waar schuurt het? Over die vraag buigen Hogeschool Rotterdam en de bacheloropleiding Docent Theater Arnhem van ArtEZ University of the Arts zich samen in een twee jaar durend onderzoek naar inclusief theater. Bij het onderzoek betrokken zijn: de inclusieve theatergezelschappen Kiem Kunst in Alkmaar, Klare Taal in Arnhem en Theater Babel Rotterdam, verschillende onafhankelijke theatermakers, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA), zorgorganisatie Pameijer en Rotterdam Onbeperkt van Gemeente Rotterdam. Financiële ondersteuning is er vanuit SIA Raak MKB.

Onderzoek naar inclusief theater door ArtEZ University of the Arts en Hogeschool Rotterdam

Het onderzoek startte in september 2020 met een kick-off waarbij alle projectpartners fysiek aanwezig waren. Snel daarna ging het onderzoek noodgedwongen online. Gedurende seizoen 20-21 werden maar liefst 50 interviews gehouden met spelers en makers uit het inclusieve theaterveld en in een tweede fase startten de betrokken theatermakers met inclusieve experimenten in de praktijk, waarbij onderzoekers observeerden, analyseerden en kritische vragen stelden over het inclusieve creatieproces.

Doel van het onderzoek is om tot een handreiking te komen voor theatermakers die inclusief willen werken en voor het onderwijs, waarbij praktijkervaring en inspirerende verhalen over inclusieve samenwerking worden gedeeld. Vanaf september worden tussentijdse resultaten in een online omgeving gedeeld en ter afsluiting van het onderzoek, dat loopt tot augustus 2022, volgt een landelijk symposium.

Wat het onderzoek nu al oplevert, is een sterker netwerk van inclusieve theatermakers, gezelschappen, kunstvakopleidingen en het wetenschappelijk kennisveld.