Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Leer- werkklimaat bij ArtEZ

Leer- werkklimaat bij ArtEZ

NRC en Het Parool publiceerden gisteren een artikel naar aanleiding van opleidingen die in opspraak zijn geraakt wegens grensoverschrijdend gedrag. Centraal daarin staat een interview met oud-voorzitter (2010-2013) van het College van Bestuur van ArtEZ, Dingeman Kuilman.

Het is betreurenswaardig dat ArtEZ niet is benaderd om een reactie voor het verschijnen van dit artikel. De heer Kuilman stelt dat er in het kunstvakonderwijs iets fundamenteel mis is en “dat de problemen diep in het systeem zitten versleuteld.” Dit is gebaseerd op zijn ervaringen van minstens acht jaar geleden.

ArtEZ is juist trots op alle studenten, medewerkers en alumni, die iedere dag gemotiveerd werken aan de toekomst. Hun eigen toekomst en de toekomst van kunst en cultuur. We hebben hard gewerkt om te zorgen voor een veilig leer- en werkklimaat. En dat doen we nog steeds: onder andere door het invoeren van een nieuwe didactiek, meer verbinding en nauwere samenwerking tussen opleidingen en academies (ook interdisciplinair). Er wordt gediscussieerd over cultuur en we doen hier onderzoek naar op de werkvloer. We blijven immers kritisch, en werken aan inclusief kunstonderwijs waarin iedereen zich vrij kan ontwikkelen.

We hechten waarde aan de talentvolle en gemotiveerde studenten die wij opleiden tot kritische kunstenaars. Ook als zij kritisch zijn op ons. We zijn trots op de steeds opener cultuur binnen ArtEZ, waarbinnen studenten, docenten en andere medewerkers ons wijzen op waar het nog niet goed genoeg is. En dat gaat niet vanzelf of zonder fouten, maar we leren iedere dag en gaan hierover in gesprek met elkaar. Ook als het schuurt, ook als het pijn doet. Dat leidt tot echte veranderingen die van betekenis zijn voor een ieder en ons allen. Signalen nemen we serieus; een incident komt voor waar mensen samen zijn, samen leren en samen werken. Daar handelen we ook naar; onheuse patronen van onveiligheid worden niet getolereerd.

We blijven dus leren, en werken aan goed en inspirerend onderwijs in een veilig leer- en werkklimaat. Gesprekken daarover zetten we onverminderd voort. We zetten ons nog sterker in om het kunstonderwijs een veilige en inspirerende plek te laten zijn voor alle studenten en medewerkers, in het bijzonder natuurlijk die binnen onze eigen hogeschool.