Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Lectoraat Product Design & Interior Architectuur na positieve review door als lectoraat Tactical Design

  • Onderzoek
Ontwerper-onderzoeker Tjeerd Veenhoven, lector Jeroen van den Eijnde en ontwerpers op bedrijfsbezoek voor het project Composing the New Carpet
Ontwerper-onderzoeker Tjeerd Veenhoven, lector Jeroen van den Eijnde en ontwerpers op bedrijfsbezoek voor het project Composing the New Carpet

Het ArtEZ lectoraat Product Design & Interior Architectuur gaat vanaf nu verder onder de naam Lectoraat Tactical Design. Dit naar aanleiding van een internationale reviewcommissie en in samenspraak met Nishant Shah, directeur Onderzoek & Valorisatie van ArtEZ.

Het Lectoraat startte in 2016 als lectoraat E||scape voor Product Design & Interieur Architectuur. Doel was om onderzoeks- en innovatieprojecten te initiëren en uit te voeren met een centrale rol voor ontwerpers die bijdragen aan een duurzame, veerkrachtige en inclusieve woon- en leefomgeving.  

Korte samenvatting van de activiteiten van het lectoraat
Het lectoraat werkte afgelopen vier jaar samen met ArtEZ-studenten en -docenten, diverse bedrijven, maatschappelijke en culturele partners en kennisinstellingen in projecten als ‘Composing the New Carpet’, ‘The Future of Living Materials’, ‘Designing for Precarious Citizens’ en ‘Going Circular Going Cellulose’. Het realiseerde daarnaast i.s.m. ArtEZ Press vijf boekpublicaties. Op basis van de resultaten heeft ArtEZ besloten dit lectoraat voor onbepaalde tijd te continueren met het advies het onderzoek relevant te maken voor alle ontwerpdisciplines en theoretische te verdiepen in de rol van design en designers voor de grote maatschappelijke opgaven.


Naast cognitief ook affectief
Centraal in het onderzoek staan de creatie en het gebruik van prototypen als zogenaamde boundary objects. Die hebben het doel kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen in complexe, trans-disciplinaire veranderingsprocessen. Gematerialiseerde prototypen bevatten kennis die niet alleen cognitief gekend, maar vooral ook affectief ervaren kan worden. Ze vormen de belangrijkste tools die een ontwerper tactisch bij veranderprocessen kan inzetten. Het lectoraat gaat daarom verder onder de nieuweTactical Design.


Dit onderzoek sluit aan bij de kern van het kunstonderwijs en de ArtEZ onderwijsvisie om kunstenaars en ontwerpers op te leiden die op basis van hun esthetische kennis en vaardigheden alternatieve toekomsten kunnen verbeelden. Die zijn in deze tijd hard nodig om de gewenste en noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren voor een duurzame, veerkrachtige, inclusieve en diverse samenleving.

 CITAAT LECTOR TACTICAL DESIGN JEROEN VAN DEN EIJNDE