Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Belang veilige leeromgeving voor studenten

Op 31 oktober 2020 publiceerde de NRC een artikel over grensoverschrijdend gedrag van kunstenaar Julian Andeweg, oud-student aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Een schokkend artikel over de handelswijzen van een jonge kunstenaar en de diepe impact die dat in zijn omgeving heeft achtergelaten. Wat onder andere opviel in het artikel is dat medestudenten van Andeweg zich niet veilig en niet serieus genomen hebben gevoeld. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie.

Belang veilige leeromgeving voor studenten

Een hogeschool voor de kunsten, als ArtEZ dient een veilige plek te zijn waar jonge mensen zich moeten kunnen ontwikkelen en ontplooien. De onveilige sfeer die wordt geschetst in het artikel staat ver af van de veilige leer- en werkomgeving die wij met elkaar nastreven.

Een veilige leeromgeving houdt ook in dat studenten met vragen, signalen, meldingen en klachten over onveilige of ongemakkelijke situaties altijd bij ons terecht kunnen. Deze nemen we uitermate serieus.

Waar kun je terecht met vragen of voor een gesprek?

  • Mocht je, bijvoorbeeld naar aanleiding hiervan, de behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek, dan kan je altijd naar de studentendecaan.
  • Als je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, kun je je ook wenden tot de vertrouwenspersoon. Ook voor medewerkers zijn er vertrouwenspersonen.
  • Daarnaast kent ArtEZ een Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, die klachten over ongewenst gedrag onderzoekt. De studentendecanen en vertrouwenspersonen kunnen je hier meer over vertellen.