Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Vers van ArtEZ Press: De Verbeelding

De Verbeelding. Over waarneming en kunst.
Auteur: Onno Zijlstra

ArtEZ Press | Verbeelding. Over waarneming en kunst
ArtEZ Press | Verbeelding. Over waarneming en kunst

Met dit boek over de relatie tussen verbeelding, waarneming en kunst wil Onno Zijlstra ons verleiden tot kijken, opnieuw kijken en nog eens kijken.

Kunst
In een boek over de relatie tussen verbeelding, waarneming en kunst kan het natuurlijk niet ontbreken aan inspirerende kunstwerken die de verbeelding aanwakkeren. Naast elf intermezzo’s die specifieke kunstenaars en/of kunstvormen uitlichten, kun je in het boek ook zeven beeldessays vinden die in beeld uitdrukken wat er door Onno Zijlstra beschreven wordt.

Immanuel Kant
Een belangrijke rol is in dit boek weggelegd voor de achttiende-eeuwse filosoof Immanuel Kant en zijn denken over verbeelding. Kant geeft de verbeelding een centrale plaats in zijn filosofie: zonder verbeelding geen realiteit. Naast de ideeën van Kant komen ook de ideeën van andere filosofen zoals Plato, David Hume en Ludwig Wittgenstein aan bod.

Over Onno Zijlstra
Onno Zijlstra is een Nederlandse filosoof. Zijlstra promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over de filosofie en cultuurkritiek van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset. Onno Zijlstra doceerde filosofie aan de Vrije Universiteit, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit. Hij geeft lezingen en cursussen op het terrein van filosofie en esthetica en is lid van de Redactieraad Kierkegaard Werken. Bij ArtEZ Press verschenen eerder ook Zijlstra’s boeken: De vertoning. samenleving en religie, een pleidooi voor individualiteit en verbeelding en Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica

 Verkrijgbaar bij uitgeverij ArtEZ Press