Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Shashi Baboeram Panday en Jarrod Francisco nieuwe leden Raad van Toezicht

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
Jarrod Francisco (links) en Shashi Baboeram Panday (rechts)

De Raad van Toezicht (RvT) van ArtEZ University of the Arts heeft maandag 14 september jl. haar twee nieuwe leden, Shashi Baboeram Panday en Jarrod Francisco, benoemd. Het College van Bestuur en de RvT zijn bijzonder verheugd met de benoeming van twee zeer ervaren nieuwe leden. 

Shashi Baboeram Panday

Shashi Baboeram Panday heeft een indrukwekkend track record als CFO bij onder andere Talpa Media en Talpa Holding, waar hij financieel eindverantwoordelijk is. Gezien zijn kennis en ervaring, zal hij binnen de RvT de rol van voorzitter van de auditcommissie gaan vervullen. Panday: “Ik heb ArtEZ leren kennen als een inspirerende, dynamische omgeving. Ik kijk er naar uit om in gezamenlijkheid de volgende fase van ontwikkeling van de organisatie vorm te gaan geven.” 

Jarrod Francisco

Jarrod Francisco is geen onbekende in de podiumkunsten. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring in de culturele sector, onder andere bij Dood Paard en met zijn huidige functie van directeur bij Likeminds; een unieke ontwikkelplek voor makers en voor het veld. Onlangs publiceerde hij een prikkelend artikel in de Theaterkrant over de diversiteitsdiscussie waarin hij zich, in de context van de BIS, hard maakt voor diversiteit: “diversiteit niet als dwang, maar als ruimte, als mogelijkheid waarvoor organisaties die hier intrinsiek mee bezig zijn, middelen kunnen krijgen. We zouden moeten zeggen: die diversiteitseis geldt niet voor iedereen. Want nu is het een wassen neus. Zolang het niet intrinsiek en vanzelfsprekend is en er geen tussentijdse verantwoording met financiële gevolgen wordt afgelegd, zullen we dezelfde discussie opnieuw en opnieuw voeren.”  

Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur: “Met de benoeming van Panday en Francisco hebben we een sterke, professionele RvT die ons scherp kan houden en samen met ons kan werken aan de toekomst van ArtEZ.”

Shashi Baboeram Panday en Jarrod Francisco volgen de aftredende leden Renzo Martens en Wilma Koning op.