Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

Deze raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschap Hogeschoolraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De medezeggenschapraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad, samengesteld uit studenten en medewerkers, betrekt zich gevraagd en ongevraagd bij voornemens en plannen van en voor ArtEZ. Het doel van de medezeggenschapsraad is om openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. De raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over allerlei beleidszaken die binnen ArtEZ spelen.

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:
Minka Schipper: mi.schipper@artez.nl
Secretaris:
Rick Steggerda: r.steggerda@artez.nl
Medewerkers
Eva Kramer
Heiko Lentfer
Annemieke Vink
Ward Meijer
Pieter Douma

Studenten
Caya Brunings
Rosalie Meijer
Nine Postma
Levi Ram
Paul Reedeker
Malika Soudani
Edo Stolk 
Jessie Wijburg

Ambtelijk secretaris van de MR is Janneke Nieuwstad, bereikbaar via j.nieuwstad@artez.nl

 

Contact

Contact met de Hogeschoolraad? Mail naar hogeschoolraad@artez.nl