Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

Deze raad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschap Hogeschoolraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De Medezeggenschapsraad van ArtEZ bestaat uit:

Voorzitter

  • Minka Schipper

Secretaris

  • Rick Steggerda

Leden:

  • Heiko Lentfer 
  • Ward Meijer
  • Marie-Louise Moonen

Studentleden:

  • Caya Brunings
  • Rosalie Meijer
  • Paul Reedeker
  • Jessie Wijburg

De raad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Annely Bouwmeister. 

Contact

Contact met de Hogeschoolraad? Mail naar hogeschoolraad@artez.nl