Medezeggenschap

De Hogeschoolraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

De Hogeschoolraad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschap Hogeschoolraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De Hogeschoolraad van ArtEZ bestaat uit:

Voorzitter

 • Minka Schipper

Secretaris

 • Rebecca Nagel

Leden:

 • Korrie Besems
 • Heiko Lentfer 
 • Ward Meijer
 • Marie-Louise Moonen
 • Rick Steggerda

Studentleden:

 • Caya Brunings
 • Mauro Casarini
 • Rosalie Meijer
 • Paul Reedeker
 • Saverio Wielkens

De Hogeschoolraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Annely Bouwmeister. 

Contact

Contact met de Hogeschoolraad? Mail naar hogeschoolraad@artez.nl