Medezeggenschap

De Hogeschoolraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van ArtEZ. De raad houdt zich gevraagd en ongevraagd bezig met voornemens en plannen van en voor ArtEZ.

De Hogeschoolraad vergadert tien keer per jaar, waarvan vijf keer met het College van Bestuur. Er wordt gesproken over beleidszaken die binnen ArtEZ spelen. De raad heeft leden vanuit de verschillende ArtEZ instituten, afdelingen en opleidingen.

Reglement medezeggenschap Hogeschoolraad, deelraden, dienstenraad en opleidingscommissie

De Hogeschoolraad van ArtEZ bestaat uit:

Voorzitter

 • Minka Schipper (personeel)

Secretaris

 • Rebecca Nagel-Weissink (personeel)

Leden:

 • Korrie Besems (personeel)
 • Bram de Bree (student)
 • Nelleke Hendriks (personeel)
 • Heiko Lentfer (personeel)
 • Marie-Louise Moonen
 • Rebecca Nagel
 • Ward Meijer
 • Paul Reedeker
 • Korrie Besems (personeel)
 • Caya Brunings (student)
 • Mauro Casarini (student)
 • Marie-Louise Moonen (personeel)
 • Rick Steggerda (personeel)
 • Saverio Wielkens (student)
 • 3 vacatures (student)

De Hogeschoolraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Annely Bouwmeister.


Contact

Contact met de Hogeschoolraad? Mail naar hogeschoolraad@artez.nl