Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Cas Klaver

Crossmedia Design
Bachelor
Cas Klaver
Cas Klaver

Cas Klaver

Als maker bevraag ik alledaagse situaties
In het proces van het zoeken naar absurditeit binnen het normale
ontstaat er nieuw beeld
hierbij speel ik met de relatie tussen mens / object / patroon
en ik doel op de onderliggende gedachten

As a maker I question everyday situations
In the process of looking for absurdity within the normal
a new image emerges
hereby, I play with the relationship between human / object / pattern
and I am referring to the underlying thoughts
 

AKI Academy of Art Design Developments 18/19
Concept Designer AKI Catalogus 2019

 

6pck


6pck
 

Klaver Kas
Foto's / Photos: Nikki Kirpestein

Klaver Kas
Foto's / Photos: Nikki Kirpestein

Klavers 'Trifolium' worden vaak gebruikt als groenbemester en is een veelgebruikt veevoer. Dit maakt het een zeer functionele plant. Toch wordt deze Kanjer vaker als onkruid gezien. Enkel het klavertje 4 wordt erg gewaardeerd, terwijl dit niet meer is dan een vergissing uit de natuur. Klavertjes 4 kan je ook kweken. Dit zijn echter Klaverzuringen ‘Oxalis’. Ze lijken op elkaar, maar het is zeker niet dezelfde plant. Kortom, reden genoeg om het reguliere klaver in het zonnetje te zetten en hem zijn welverdiende podium te geven. Verpakt in een vleugje narcisme. 

Clovers 'Trifolium' are often used as green manure and is a common animal fodder. This makes it a very functional plant. Yet this beauty is more often seen as a weed. Only the 4-leaf clover is highly valued, while this is no more than a mistake from nature. 4-leaf clover can also be grown. However, these plants are called Wood Sorrows ‘Oxalis’. They look similar, but they are certainly not the same plant. In short, reason enough to put the regular clover in the limelight and give it its well-deserved podium. Packed in a hint of narcissism. 

 

 
 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2022

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.