Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Architectuur & Interieur

Makersregeling Cultuurfonds Gelderland

Met de Gelderse Makersregeling kunnen makers uit alle kunstdisciplines een aanvraag doen voor een artistiek project, experiment en/of maakproces. Je kunt denken aan een idee-, of tekstontwikkeling, maken van nieuw werk, maar ook aan een publiekspresentatie, uitwisseling en/of het aangaan van een samenwerkingstraject. Je woont en werkt in Gelderland. Je bent tot 5 jaar geleden afgestudeerd aan een kunstopleiding MBO of HBO of je bent maximaal 5 jaar werkzaam als kunstprofessional wanneer je autodidact bent. Deze regeling is een samenwerking van Cultuur Oost en Voordekunst.

Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot €8.000 af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals een expositie, apparatuur, website, presentatie of kunstenaarsboek.

Heij Konijn Fonds

Het Heij Konijn Fonds in Arnhem steunt jaarlijks tien tot vijftien jonge kunstenaars voor max. 2.500 euro p.p. voor professionele ontwikkeling als beeldende en uitvoerende kunstenaar. Je kunt zowel nog studerend zijn als afgestudeerd. Voorwaarde: niet ouder dan 30 jaar en je woont, werkt of studeert in Arnhem en omstreken (voor musici geldt deze voorwaarde van locatie Arnhem niet).

Cultuur Academy

Als je behoefte hebt om je verder te ontwikkelen en een volgende stap wilt zetten is er voor de cultuurprofessional in Arnhem, Nijmegen en de regio, de Cultuur Academy. Ze delen kennis online en offline, ze bieden workshops, kennissessies, ontmoetingsmomenten en inspiratiesessies aan voor makers in alle kunstdisciplines, en ze hebben verschillende fondsen.

Fonds ZOZ

Voor kunstenaars die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Aanvragen voor projecten waarbij professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek zijn betrokken. Projecten die vaste denkkaders doorbreken; weerbaarheid versterken en polarisatie verminderen. Als je een initiatief wil testen kun je een aanvraag indienen voor de ZOZ Academy: jaarlijks selectie 10 projecten van maximaal € 5.000 voor uitwerking concept tot try-out, pilot of prototype.

De Cultuur Startversneller Gelderland en Overijssel

Voor ondernemers in Gelderland en Overijssel: voor het succesvol starten van je bedrijf door het verbeteren van je ondernemersvaardigheden. In Gelderland kun je aanvragen: coaching voucher + extra voucher voor vakgerichte opleiding. In Overijssel: coaching voucher + vier bijeenkomsten met startende ondernemers. Voorwaarde is niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vestiging in Gelderland of Overijssel.

AFK Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) ondersteunt alle kunstvormen in Amsterdam. Voorwaarde: in Amsterdam woonachtig of vestiging beroepspraktijk. Het Fonds verstrekt meerjarige subsidies en projectsubsidies: projectsubsidie Professionele kunst en een projectsubsidie Cultuurmakers. Of je kunt een stipendium aanvragen als maker voor onderzoek, ontwikkeling of experiment of een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte.

Stichting Oscar Maarsman

De Stichting Oscar Maarsman ondersteunt jonge kunstenaars die in financiële moeilijkheden verkeren of (groepen) kunstenaars die door financiële moeilijkheden mogelijk hun project moeten afblazen. Aanmelden via de website met een motivatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Ondersteuning voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, theater, dans, film en buurtcultuur. Prijzen, onderscheidingen, beurzen en stipendia, voor zowel aanstormend als bewezen talent. Op de pagina Aanvragen voor personen vind je subsidies voor musici, beeldend kunstenaars, glaskunstenaars, stem- en taalgebruik, theaterauteurs, en documentairemakers. De Cultuurfondsbeurzen zijn voor afgestudeerden voor vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland of voor aanschaf van muziekinstrument.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Bij een aanvraag is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein belangrijk.

Werktuig PPO

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling en is een programma van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector, zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Je doet er goed aan om met regelmaat stil te staan bij de vraag of je skills voldoende aansluiting vinden bij de snel veranderende arbeidsmarkt. PPO financiert 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). Ze gaan ervan uit dat jouw werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

EFL Stichting

De van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de archieven van de naamgevers, maar probeert daarnaast in de geest van deze ontwerpers de architectuur (en met name de planologie en stedenbouw) te stimuleren door onderzoek, ontwerpen en publicaties te subsidiëren van architecten en organisaties.

VSB Fonds

Het VSB Fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst en cultuureducatie. Op het gebied van Kunst & Cultuur dragen ze bij aan voorstellingen, tentoonstellingen en festivals. Het fonds ondersteunt cultuur-educatieve projecten, impactproducties en community-art projecten. 

Mingler Scholarship

Het Mingler Scholarship van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt 1x per jaar beschikbaar gesteld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject starten. Alleen samenwerkingen tussen kunst en wetenschap komen in aanmerking. Het Scholarship bestaat uit een bedrag van € 10.000 vanuit Stichting Niemeijer Fonds.

Cultuurlening

Vanuit Cultuur+Ondernemen door het Ministerie van OCW in het kader van Talentontwikkelingsbeleid. Lening van max.€ 40.000,- tegen 1% rente. Voor individuen + organisaties + recent afgestudeerden, uit alle disciplines in de creatieve sector met een professionele beroepspraktijk. Voorwaarde: woonachtig en werkzaam in Nederland. Voor een concrete volgende stap in je ontwikkeling en het doen van investeringen die je terug kunt verdienen.

DutchCulture | TransArtists

DutchCulture | TransArtists combines and shares knowledge and experience on artist-in-residence programmes and other international opportunities for creative professionals to temporarily stay and work elsewhere. They offer you all about facts, use and value of international artist-in-residence opportunities.


On the Move

For funding for artistic projects in or outside the Netherlands, check the Cultural Mobility Funding Guide on the website of DutchCulture. The guide includes information and tips on how and where to find funding for your mobility as an artist, a cultural professional or a cultural organization to and from the Netherlands at all stages of your career. Open call listings for all art forms and disciplines for cross-border projects covering at least some of the costs of travel.