ArtEZ Art Business Centre

Het ArtEZ Art Business Centre (ABC) is het centrum voor ondernemerschap binnen ArtEZ. Het maakt de verbinding naar de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.

Eindexamenexpositie Product Design met in het midden Bart Huydts, directeur ABC
Eindexamenexpositie Product Design met in het midden Bart Huydts, directeur ABC

Het ABC:

  • faciliteert het ondernemerschap-onderwijs van de opleidingen en verzorgt het alumni-programma voor oud-studenten; 
  • is intermediair tussen de praktijkbedrijven van de opleidingen en opdrachtgevers;
  • adviseert startende kunstenaars met het opzetten van hun eigen onderneming;
  • ontwikkelt broedplaatsen waarbij alumni bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een atelier en coaching binnen hun ambacht;
  • initieert samenwerking binnen de creatieve industrie;
  • verbindt via het pitchmodel alumni aan opdrachtgevers;
  • is uitvoerder van het project Gelderland Valoriseert voor de creatieve industrie: zie ook innovatie.artez.nl

In samenwerking met de HAN en de Radboud Universiteit richt ArtEZ zich op valorisatie: “Van kennis naar kunde naar kassa”. Naast het reguliere onderwijs over ondernemerschap in de bachelorfase worden kunststudenten en -docenten in contact gebracht met ondernemers. Hierdoor kunnen bedrijven kennismaken met de denkwijze van de (aankomende) creatieve professional, terwijl die op zijn beurt in een vroeg stadium zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven kan verkennen. Hierbij wordt gebruiktgemaakt van het project Gelderland Valoriseert. Lees hierover meer bij innovatie.


Contact

ArtEZ Art Business Centre

Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem 
026 35 35 631
abc@artez.nl
Route Google Maps