naar verhaaloverzicht
19 november 2020

"Leid jezelf in plaats van je door de docent te laten leiden"

“Ik was benieuwd hoe ruimte en kunst zich laten samenvoegen. De masteropleiding Interieurarchitectuur in Zwolle is experimenteel en artistiek, vergeleken met Azië waar hij meer praktijkgeoriënteerd is. Bovendien is deze masteropleiding vrij jong. Er zijn veel mogelijkheden om te proberen en te herschikken. Het programma ligt bijvoorbeeld niet helemaal vast, maar is dynamisch. En studenten kunnen feedback geven over de opleiding en het programma samen verbeteren. Je kunt jezelf leiden in plaats van je door de leraar te laten leiden. Hier wordt zelfstandigheid van ons verwacht.”

Ying-Ting Shen deed de master Interieurarchitectuur in Zwolle: “Ik heb veel geleerd van deze opleiding. Ik heb mijn kracht ontdekt en mijn eigen interesse ontwikkeld. Ik heb ontdekt hoe ik nauwgezet onderzoek kan doen. Tijdens de opleiding doen we onderzoek door modellen te maken of verschillende experimenten uit te voeren. Hierdoor kan ik dingen proberen die ik nog niet eerder heb geprobeerd. Het is anders dan op een computer werken; studenten moeten fysieke modellen produceren, het praktische werk doen. Om de verbeelding in ons hoofd te begrijpen, moeten we nadenken over wat we hebben gemaakt. Door middel van reflectie en praktijkvoorbeelden krijgen we de mogelijkheid om onze verbeelding in werkelijkheid om te zetten.

Maatschappelijk werk

Ik ben altijd met maatschappelijke thema’s bezig geweest. Tijdens mijn project in het eerste jaar – ‘thuis’ was een van de thema’s – heb ik onderzoek gedaan naar het ruimtelijke gezag in de kamer van een patiënt op basis van mijn persoonlijke ervaring met een verblijf in een ziekenhuis. Voor mijn afstudeerproject heb ik een schuilplaats in een rampgebied ontworpen. Dit komt voort uit mijn persoonlijke ervaring met een aardbeving in mijn woonplaats in Taiwan. Door de persoonlijke ervaring met een sociaal aspect te vergroten, wordt vormgeving ingebed in mijn praktijk.

Werkproces

Mijn onderzoek kan worden onderverdeeld in twee delen, namelijk theoretisch onderzoek en artistiek onderzoek. Het theoretische onderzoek betreft een alternatieve stijfheid die ik in Taiwanese traditionele inheemse architectuur heb ontdekt. Bij een aardbeving stortten moderne betonnen woningen in, terwijl de oude woningen de trillingen doorstonden. Dit bracht me ertoe de bouwmethode van de inheemse architectuur te onderzoeken. Daarnaast integreer ik deze methode in het artistieke onderzoek in de hedendaagse architectuur. In het scenario na de ramp wil ik een tijdelijke schuilplaats bouwen met de restanten van ons huis. De wederopbouw van ons eigen geheugen maakt hiervan deel uit. Terwijl we verschillende soorten materiaal opstapelen, bouwen we ons dierbare geheugen weer op. Door materialen met ijzerdraad aan elkaar te bevestigen, worden ze niet beschadigd door lijm, spijkers of schroeven. Na de sloop kunnen ze worden hergebruikt. Op deze wijze kan de levensduur van materialen worden verlengd.

Vanuit mijn perspectief is de wijze waarop we een huis bouwen belangrijker dan waar we een huis mee bouwen. Tegenwoordig gebruiken we materialen om een decoratief oppervlak voor woningen te produceren. Bijvoorbeeld een sfeervol gebruik van houten panelen. We bedenken niet om natuurlijke materialen op fundamentele wijze toe te passen. Een van mijn inspiratiebronnen, de Japanse architect Kengo Kuma, heeft gezegd:

“Natuurlijke materialen worden meestal gebruikt als oppervlaktemateriaal dat structuren verhult en verbergt. Lagen hout, steen en grond worden over beton geplakt, vergelijkbaar met textuurmapping in computer graphics. Er worden wel natuurlijke materialen gebruikt, maar de natuur wordt op afstand gehouden.”

Botond Bognar, Kengo Kuma Selected Works (New York: Princeton Architectural Press, 2005).

De toekomst

Ik geloof dat dit project verschillende aspecten kent; elk ervan heeft de potentie zelf een nieuw project te worden. Ik wil hier verder onderzoek naar doen en verken daarvoor de mogelijkheden van bijvoorbeeld fondsen of prijsvragen. Het project zal in eerste instantie worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week 2020.”

Volg Ying-Ting Shen