naar verhaaloverzicht
24 juni 2019

Voorlichting over mantelzorg via graphic novel

Kunst en wetenschap komen samen in het afstudeerwerk van Melanie Kranenburg en Niek Ooijen. Zij maakten i.s.m. de Radboud Universiteit Nijmegen een Graphic Novel over palliatieve zorg. 

In samenwerking met het Radboud UMC in Nijmegen hebben Melanie en Niek een graphic novel gemaakt over mantelzorgers in de palliatieve fase. Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoekster Maaike Haan. Ook zijn er in het project meerdere experts en ervaringsdeskundigen uit de medische wereld en de mantelzorg betrokken.

Niek: “Het Radboud UMC had zelf de academie benaderd hiervoor en onze opleiding schreef destijds een pitch uit. Ze waren heel enthousiast over de proefpagina’s die wij maar ook andere klasgenoten hadden gemaakt. Er werd gevraagd wie dit als afstudeerproject zou willen doen en Melanie en ik wilden dat wel.”

Melanie: “Ik heb van dichtbij gezien wat mantelzorg inhoudt en vond het een verhaal dat verteld moet worden. En Niek en ik kunnen goed samenwerken.“

Niek: “In het boek lopen twee verhalen over mantelzorgers parallel aan elkaar, elk verhaal is door één van ons geschreven en getekend. Mijn verhaal gaat over jongvolwassene Eva die zorgt voor haar vader Louis, een COPD-patiënt.”

Melanie: “Het verhaal van mij gaat over de gepensioneerde Geert, die zorgt voor zijn vrouw Marie, die aan kanker lijdt. Met de twee verhalen worden verschillende aspecten van het mantelzorgen uitgelicht, op deze manier zijn de twee verhalen anders maar vullen ze elkaar ook aan.”

Niek: “De verhalen worden steeds afgewisseld. Dan heeft Melanie het bijvoorbeeld in haar verhaal over het overlijden en dan volgt weer een deel uit mijn verhaal over de nasleep van het overlijden.”

Melanie: “Als lezer volg je de langzame aftakeling van Marie en Louis. Je ziet ze langzaam richting hun levenseinde gaan en ziet hoe zij steeds intensievere zorg nodig hebben. De mantelzorg slaat steeds meer zijn klauwen in de levens van Geert en Eva. Het verhaal geeft de problematiek weer waar mantelzorgers dagelijks mee te maken hebben in de vorm van een dramaverhaal.”

Niek: “Onderzoekster Maaike Haan neemt de graphic novel al mee naar presentaties van haar onderzoek en het is duidelijk dat er veel behoefte aan is. Dat is mooi om te horen. En we gaan met haar naar het Graphic Medicine congres in Brighton, een bijeenkomst voor dokters en artsen die tekenen over hun ervaringen in de zorg."

Melanie: “Het is een goede graphic novel geworden waar mensen echt iets aan hebben. Hoe mooi is dat?”

De graphic novel wordt als onderdeel van het samenwerkingsproject door het Radboud UMC uitgegeven in een oplage van 1500 exemplaren. Deze exemplaren worden gedistribueerd aan ziekenhuizen en gebruikt voor voorlichting omtrent het thema mantelzorg.

Video by Collector.
https://studiocollector.com/