Veelgestelde vragen voor studenten

Vanzelfsprekend kan je al je vragen naar aanleiding van het staken van de onderwijsactiviteiten kwijt binnen je opleiding. Maar toch willen we een aantal veel gestelde vragen beantwoorden. Deze vragen worden continu geupdate. 

Online thuis studeren met Office 365?

Direct naar Office 365

Voor alumni en zzp'ers

Veelgestelde vragen en antwoorden

Updates en FAQ's van Rijksoverheid over Coronavirus

Updates en FAQ's over gezondheid van RIVM

Update 22-03-2020 I 17:50

Hoe zit het met de 80% aanwezigheidsplicht?

Omdat ArtEZ is gesloten door een overheidsmaatregel, gelden deze weken niet als verplichte aanwezigheid. Steeds meer lessen gaan online door. Voor deze lessen geldt wel een verplichte deelname die meetelt in de 80% aanwezigheidsplicht. 
 
Kan je om redenen die te maken hebben met het Coronavirus of de maatregelen van de overheid, niet deelnemen aan de online lessen? Dan zal de examencommissie zich soepel opstellen. 

Mogen de toelatingen ook online plaatsvinden? 

Toelatingsexamens en audities mogen, als dat kan, ook online afgenomen worden. Het is daarbij wel eis dat er live contact is met de aankomende student. Ook moet werk dat bekeken wordt goed te beoordelen zijn. 

Ik heb binnenkort een toelatingsexamen of auditie. Gaat dit door? 

Iedere opleiding bepaalt zelf of de toelatingen online kunnen plaats vinden en of deze op eerder vastgestelde tijden door kunnen gaan. Heb je daar vragen over? Neem dan rechtstreeks contact op met je opleiding. 

Gaan mijn toetsen door? 

Toetsen die online kunnen worden afgenomen, kunnen gewoon doorgaan. Als hier vragen over zijn, kan er contact opgenomen worden met de examencommissie van je opleiding. 

Hoe wordt omgegaan met het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS)? 

Ben je eerstejaars student van een bacheloropleiding? En heb je onvoldoende studievoortgang? Dan krijg je dit jaar geen Bindend Afwijzend Studieadvies. Je mag dus gewoon doorstuderen in het tweede inschrijvingsjaar. Let wel op: je kan in het tweede studiejaar alsnog een BAS krijgen. Denk je dat je ook in je tweede studiejaar te weinig voortgang gaat behalen? Staak je studie dan tijdig. Twijfel je, ga dan in gesprek met je SLB’er of decaan. 

Kunnen we nog in het buitenland studeren? 

ArtEZ helpt alle studenten in het buitenland om weer naar huis te komen. In de meeste situaties is dat ook al gelukt. Soms kiest een student er voor om in het buitenland te blijven, bijvoorbeeld bij familie, of terug te keren naar het eigen thuisland.  Dit collegejaar zullen er geen studenten van ArtEZ meer naar het buitenland vertrekken voor studie of stage. 

Wat zijn de richtlijnen voor buitenlandse studenten bij ArtEZ? 

ArtEZ heeft veel studenten uit het buitenland die bij ons een opleiding volgen of via een partnerinstelling op uitwisseling zijn. Wij vinden het belangrijk dat zij zich, ook in deze tijd, welkom voelen. We begrijpen dat ook deze studenten vragen hebben. Kan ik beter naar huis gaan? Of moet ik blijven? Wat zijn de gevolgen voor de studiepunten? 
 
Wij proberen zo veel mogelijk van ons onderwijs digitaal te laten doorgaan. Dat kan niet altijd. Uitwisselingsstudenten adviseren wij om contact op te nemen met de partnerinstelling waar zij normaal studeren. Net als ArtEZ zullen veel partners hun studenten terugroepen en hen daarbij begeleiden. ArtEZ stuurt haar studenten niet terug naar het land van herkomst. Als je zonder verzoek van de thuisinstelling teruggaan dan is dat een eigen initiatief en op eigen kosten of via je eigen verzekering. Zorg er dan voor dat je weer tijdig terug bent als de lessen weer fysiek beginnen. 
 
Studenten uit het buitenland die bij ArtEZ een volledige bBachelor- of mMasteropleiding volgen, adviseren wij in Nederland te blijven. Vanuit Nederland kunnen zij de online lessen volgen. Mocht je besluiten toch terug te gaan dan is dat ook een eigen initiatief en op eigen kosten of via je eigen verzekering. Zorg er ook dan voor dat je weer tijdig terug bent als de lessen weer fysiek beginnen. 

Is al meer bekend over verblijfsvergunningen? 

Het is ook een geruststellende gedachte dat de minister van OCW nu in gesprek gaat met de IND over de studievoortgangseis van buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning. Nog geen concrete uitspraak dus, maar ook dit heeft in elk geval de aandacht van de minister.

Cyber security 

In een periode dat je veel thuis achter je computer zit, of op je smartphone, is het belangrijk goed op te blijven letten op je cybersecurity. Helaas zijn er al gevallen bekend van criminelen die misbruik maken van deze situatie. Daarom een belangrijke waarschuwing: 
  
KLIK NIET OP LINKS IN PHISHING E-MAILS! 
  
Ken je de afzender van een e-mail niet? Wees dan voorzichtig. Klik nooit op links in phishing e-mails. Bij twijfel kan je de e-mail doorsturen naar ict@artez.nl. Zij kijken er dan naar en geven advies. 

Kan ik terecht bij de studentendecaan? 

Ook in deze tijd zijn de decanen bereikbaar. Je kan via intranet een afspraak met ze maken. Deze afspraak zal dan telefonisch zijn. De decaan neemt daarvoor na het maken van een afspraak contact met je op. 
Zie ook https://intranet.artez.nl/studenten/studiebegeleiding/Paginas/Decanaat.aspx 

Zijn RE:LINK en het ASP gewoon bereikbaar voor gesprekken en ondersteuning? 

Ja.  In Zwolle kunnen studenten gewoon terecht bij RE:LINK. Pastor Martin Jans is bereikbaar. Kijk op de website van RE:LINK voor actuele informatie. 

In Arnhem kunnen studenten gewoon terecht bij het Arnhem Student Point. De activiteiten gaan niet door, maar Iris Springvloet kan wel een persoonlijke afspraak met je maken voor een telefonisch gesprek. Kijk op de website van het ASP voor meer informatie. 

Hoe lang zullen er geen onderwijs activiteiten zijn? 

In elk geval tot en met maandag 6 april 2020 zijn onze gebouwen gesloten. In tegenstelling tot de eerder aangekondigde 31 maart.  

Hoe kan ik thuis werken of studeren? Waar vind ik meer informatie? 

ArtEZ werkt met Office 365. Office 365 biedt diverse mogelijkheden voor online documenten delen, samenwerken, videovergaderen, online lessen. Je vindt alle informatie, tutorials en praktische tips over thuis studeren hier:

Direct naar tips en trucs Office 365

Hoe gaat ArtEZ mij informeren over veranderingen in de richtlijnen?

Wij informeren studenten en medewerkers regelmatig bij grote aanpassingen via deze website en via de mail.  

Wat doet ArtEZ in het licht van de coronacrisis?

ArtEZ heeft een team geformeerd dat dagelijks meerdere malen afstemming heeft. Dit team kijkt niet alleen naar de situatie op dat moment, maar werkt ook verschillende scenario’s uit om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Wat is de richtlijn die ArtEZ hanteert?

ArtEZ volgt ten alle tijden de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat er geen onderwijs plaats zal vinden in onze panden.  

Wel of geen evenementen en open dagen?

Alle evenementen worden afgelast. Dat geldt in het hele land.

Terug naar laatste mededelingen