Veelgestelde vragen voor studenten

Vanzelfsprekend kan je al je vragen naar aanleiding van het staken van de onderwijsactiviteiten kwijt binnen je opleiding. Maar toch willen we een aantal veelgestelde vragen beantwoorden. Deze vragen worden continu geüpdatet. 

Online thuis studeren met Office 365?

Direct naar Office 365

Voor alumni en zzp'ers

Veelgestelde vragen en antwoorden

ArtEZ en Office 365

Tips, trucs en tutorials om snel van start te gaan

Updates en FAQ's van Rijksoverheid over Coronavirus

Updates en FAQ's over gezondheid van RIVM

Update 07-07-2020 I 16:08

Ga direct naar vragen 


ONDERWIJS

Hoe lang zullen er geen onderwijsactiviteiten zijn in de gebouwen van ArtEZ? 

Als het allemaal goed blijft gaan met het beheersen van de uitbraak van het Corona virus, dan zouden we vanaf 15 juni weer gedeeltelijk mogen starten. We kunnen dan, op beperkte schaal, weer fysiek gebruik maken van onze faciliteiten voor examens en praktijkgericht onderwijs in werkplaatsen, studio’s e.d..

Hoe krijg ik nu les?

Alle opleidingen werken hard aan digitale alternatieven voor het onderwijs. Waar dat mogelijk is, gaan de lessen door via internet. Je opleiding informeert je hierover en laat je weten wat er precies van je verwacht wordt.  

Hoe zit het met de 80% aanwezigheidsplicht?

Omdat ArtEZ is gesloten door een overheidsmaatregel, gelden deze weken niet als verplichte aanwezigheid. Steeds meer lessen gaan online door. Voor deze lessen geldt wel een verplichte deelname die meetelt in de 80% aanwezigheidsplicht. Kan je om redenen die te maken hebben met het coronavirus of de maatregelen van de overheid, niet deelnemen aan de online lessen? Dan zal de examencommissie zich soepel opstellen. 

Gaan mijn toetsen door? 

Toetsen die online kunnen worden afgenomen, kunnen gewoon doorgaan. Als hier vragen over zijn, kan er contact opgenomen worden met de examencommissie van je opleiding. 

Moet ik mij uitschrijven?

Wij adviseren om je niet uit te schrijven vanwege de Coronacrisis. Door uitschrijving vervallen niet alleen je plichten, maar ook de rechten die je hebt als student. Het recht op onderwijs, studentenhuisvesting, studiefinanciering en studievisum. Mogelijk verlies je daardoor ook het recht op compensatie voor kosten bij studievertraging, mocht dat er komen.

Hoe wordt omgegaan met het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS)? 

Het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) wordt doorgeschoven naar het tweede studiejaar. Ben je eerstejaars student van een bacheloropleiding? En heb je onvoldoende studievoortgang? Dan krijg je dit jaar geen BAS. Je mag dus gewoon doorstuderen in het tweede inschrijvingsjaar. Maar LET OP:  “opschorten” betekent niet dat het BAS niet meer zal worden gegeven. Het betekent dat het een jaar later alsnog kan worden gegeven en wel aan het einde van inschrijvingsjaar 2020-2021 (juni 2021). Studenten die nu in het eerste inschrijvingsjaar zitten worden geacht aan het einde van het tweede inschrijvingsjaar de gehele propedeuse (60 EC) te hebben behaald. Is dat niet het geval dan zal alsnog een BAS worden gegeven.

Denk je dat je ook in je tweede studiejaar te weinig voortgang gaat behalen? Staak je studie dan tijdig. Twijfel je, ga dan in gesprek met je SLB’er of decaan. 

Kan ik komend studiejaar nog in het buitenland studeren?

Voor komend studiejaar is, alleen op individuele basis, studeren in het buitenland mogelijk. Hiervoor moet je goede afspraken maken met het hoofd van je opleiding, de afdeling Studentenzaken en de partnerinstelling of het stagebedrijf.
Aanvragen voor de Erasmusbeurs voor aankomend semester lopen vooralsnog gewoon door.

Kan ik nog bij de mediatheek terecht?

Tijdens de sluiting van de school wil de mediatheek zoveel mogelijk diensten en ondersteuning aanbieden, bezoek daarvoor de website van de mediatheek. Al het materiaal dat je in de mediatheek hebt geleend, kun je lenen totdat de mediatheek weer opengaat. Wij rekenen geen boetes voor materiaal dat eerder ingeleverd had moeten worden.  We houden je via diverse kanalen op de hoogte als er tussentijdse wijzigingen zijn. Via e-mail, ELO & Facebook. Ben je bezig met je scriptie of onderzoek en heb je hulp nodig, laat het aan ons dan weten. We willen je graag digitaal ondersteunen!


GELDZAKEN

Moet ik collegegeld blijven betalen?

Ja, ArtEZ verzorgt zo veel mogelijk van haar onderwijs online in plaats van fysiek. Dat kan helaas niet altijd. Om studenten tegemoet te komen heeft de overheid twee financiële compensatieregelingen opgesteld:

a. een tegemoetkoming omdat je extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt
Deze tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.
>> Ga voor meer informatie naar DUO.

b. een financiële compensatie van het collegegeld bij afstudeervertraging
Haal je tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 een hbo-diploma (ad, ba of ma)? Dan ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van circa 3 maanden collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs komt dat neer op een eenmalige tegemoetkoming van € 535. Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen. De (financiële) afhandeling van deze compensatieregeling ligt in handen van DUO.
>> Ga voor meer informatie naar DUO.

Wat moet ik doen als ik mijn collegegeld niet meer kan betalen? 

Kom je in financiële problemen en kun je je collegegeld niet meer betalen? Dan zijn er bij ArtEZ mogelijkheden om je te helpen. Ook zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld meer geld te lenen bij DUO. Daarnaast zijn de regels minder streng als je geld wilt bijverdienen naast je studiefinanciering. Maar ook als je bijbaan juist is weggevallen zijn er mogelijkheden om je te helpen. Voor EU-studenten die niet aan de 56-uurseis kunnen voldoen, zijn er ook mogelijkheden. Over al deze onderwerpen kun je hieronder meer informatie vinden.

Hoe kan ArtEZ je helpen?
ArtEZ wil studenten die in de problemen komen door de gevolgen van de coronamaatregelen, graag tegemoetkomen. Kom je financieel in de problemen? Is dat buiten jouw schuld én als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomen uit een bijbaan of het niet meer kunnen ontvangen van geld uit thuisland? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van het Studenten Support Fund. 

a. het Studenten Support Fund
Wil je gebruikmaken van het Studenten Support fund? Bekijk dan eerst via het stroomschema of je in aanmerking komt. Kom je in aanmerking voor het Studenten Support Fund? Download dan het aanvraagformulier. Stuur dit ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar supportfund@artez.nl. De nieuwe deadline voor aanvagen is 25 augustus 2020.
De beoordelingscommissie zal zich vervolgens buigen over de aanvraag en een advies uitbrengen. Het College van Bestuur zal dan, op basis van dit advies, de aanvraag beoordelen. We hopen dat er voldoende donaties binnen blijven komen zodat we periodieke uitbetalingsrondes kunnen doen.

Waarom niet voor alle studenten één groot gebaar? Omdat studenten niet allemaal van deze regeling gebruik willen of hoeven te maken of omdat zij geen noodzaak zien hiervan gebruik te maken.

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het Studenten Support Fund? Ga dan naar de informatie onder "Hoe help ik een student in nood?".

b. het opschorten van het innen van collegegeld
Voor deze regeling kon je alleen een aanvraag doen in de maanden maart en april 2020. Dat betekent dat je voor deze regeling inmiddels geen aanvraag meer kunt indienen.

Wat zijn de mogelijkheden bij DUO?
a. lening verhogen
Als je nog niet maximaal leent, dan kun je (tijdelijk) je lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
>> Ga voor meer informatie naar DUO/lenen.

b. aanvullende beurs aanvragen
Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
>> Ga voor meer informatie naar DUO/aanvullende beurs of toelage.

c. collegegeldkrediet aanvragen
Studeer je aan een hbo of universiteit, dan kun je extra lenen om je collegegeld te betalen. Dit heet het collegegeldkrediet. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar.
>> Ga voor meer informatie naar DUO/lenen.

Wil je meer bijverdienen of is (een deel van) je bijbaan juist weggevallen?
a. Wil je extra bijverdienen naast je studiefinanciering?
De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. Sommige studenten werken in een cruciaal beroep vanwege de coronacrisis juist extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. Je mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering.
>> Ga voor meer informatie naar DUO.

b. Is (een deel van) je bijbaan weggevallen door de coronamaatregelen?
Kom je in de financiële problemen omdat (een deel van ) je bijbaan wegvalt? En was je in loondienst? Dan kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering via het UWV.
>> Ga voor meer informatie naar Rijksoverheid.

Heb je een flexibel contract en heb je geen recht op een uitkering? Dan kun je, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag doen voor de TOFA regeling. Deze regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april, mei 2020. Aanvragen kan tot en met 12 juli via de site van het UWV.
>> Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar Rijksoverheid.

Moet ik als EU’er aan de 56-uurseis voldoen om studiefinanciering te behouden?

DUO gaat soepel om met de 56-uurseis, zolang de coronamaatregelen gelden. Kun je nu niet aan de 56-uurseis voldoen? Dan kijkt DUO naar de door jou gewerkte uren voor én na de maatregelen.
>> Ga voor meer informatie naar DUO.

Moet ik mijn studentenreisproduct stilzetten?

Het actuele antwoord op die vraag vind je op de website van DUO bij de veelgestelde vragen over de coronacrisis.
>> Ga voor meer informatie naar DUO.

Hoe help ik een student in nood?

Met het Student Support Fonds willen we een bescheiden, maar zeer belangrijk bedrag geven om de acute financiële nood van - vooral internationale - studenten te verlichten. Zonder jouw bijdrage is dat echter onmogelijk! Doneren kan via deze link, vul een bedrag in en kies Betaling starten. 

Meer over Student Support Fonds

En verder?

We hebben binnen het crisisteam een werkgroep ingesteld die verschillende opties met spoed aan het onderzoeken is. Het is niet altijd zichtbaar, maar er wordt heel hard gewerkt om deze node op te vangen. We zijn immers samen een community. Initiatieven als ‘geen poen maar doen’ en het ontsluiten van diverse fondsen worden onderzocht. We houden jullie van nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte.


THUIS STUDEREN

Hoe kan ik thuis werken of studeren? Waar vind ik meer informatie? 

ArtEZ werkt met Office 365. Office 365 biedt diverse mogelijkheden voor online documenten delen, samenwerken, videovergaderen, online lessen. Je vindt alle informatie, tutorials en praktische tips over thuis studeren hier:

Direct naar tips en trucs Office 365

Hoe informeert ArtEZ mij over veranderingen in de richtlijnen?

Wij informeren studenten en medewerkers regelmatig bij grote aanpassingen via deze website en via de mail. Houd dus je ArtEZ-mail goed in de gaten!

Hoe moet ik thuis omgaan met cyber security? 

In een periode dat je veel thuis achter je computer zit, of op je smartphone, is het belangrijk goed op te blijven letten op je cyber security. Helaas zijn er al gevallen bekend van criminelen die misbruik maken van deze situatie. Daarom een belangrijke waarschuwing: KLIK NIET OP LINKS IN PHISHING E-MAILS! 
  Ken je de afzender van een e-mail niet? Wees dan voorzichtig. Klik nooit op links in phishing e-mails. Bij twijfel kan je de e-mail doorsturen naar ict@artez.nl Zij kijken er dan naar en geven advies. 

Kan ik terecht bij de studentendecaan? 

Ook in deze tijd zijn de decanen bereikbaar. Je kan via intranet een afspraak met ze maken. Deze afspraak zal dan telefonisch zijn. De decaan neemt daarvoor na het maken van een afspraak contact met je op. 
Zie ook https://intranet.artez.nl/studenten/studiebegeleiding/Paginas/Decanaat.aspx 

Zijn RE:LINK en het ASP gewoon bereikbaar voor gesprekken en ondersteuning? 

Ja.  In Zwolle kunnen studenten gewoon terecht bij RE:LINK. Pastor Martin Jans is bereikbaar. Kijk op de website van RE:LINK voor actuele informatie. 

In Arnhem kunnen studenten gewoon terecht bij het Arnhem Student Point. De activiteiten gaan niet door, maar Iris Springvloet kan wel een persoonlijke afspraak met je maken voor een telefonisch gesprek. Kijk op de website van het ASP voor meer informatie. 


BUITENLANDSE STUDENTEN

Ik kom vanuit een hoog-risico-gebied naar Nederland, moet ik in quarantaine?

Kom je vanaf of via een land met een hoog risico op besmetting naar Nederland? 
Dan krijg je het zwaarwegende advies om, bij aankomst in Nederland, 2 weken in quarantaine te gaan! Je hebt een verantwoordelijkheid richting andere studenten en medewerkers van ArtEZ. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat je dit advies opvolgt. Je kunt via nederlandwereldwijd.nl opzoeken of dit advies ook voor jou geldt. Dit quarantaine-advies kan ook gelden voor studenten die vanuit Europese landen naar Nederland reizen. De situatie verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk dat je de actuele informatie goed blijft volgen. Neem ruim van te voren maatregelen om in quarantaine te gaan. Om op tijd met je opleiding te kunnen beginnen, zou je dus al eerder naar Nederland moeten komen. Ook is het bijvoorbeeld verstandig om, als dat mogelijk is, al vanuit je thuisland een kamer te regelen. 
Heb je vragen? Stuur dan een email naar studentenzaken@artez.nl

>> Ga voor meer informatie over de coronamaatregelen in Nederland naar Rijksoverheid.

Wat zijn de richtlijnen voor buitenlandse studenten bij ArtEZ? 

ArtEZ heeft veel studenten uit het buitenland die bij ons een opleiding volgen of via een partnerinstelling op uitwisseling zijn. Wij vinden het belangrijk dat zij zich, ook in deze tijd, welkom voelen. We begrijpen dat ook deze studenten vragen hebben. Kan ik beter naar huis gaan? Of moet ik blijven? Wat zijn de gevolgen voor de studiepunten? 
 
Wij proberen zo veel mogelijk van ons onderwijs digitaal te laten doorgaan. Dat kan niet altijd. Uitwisselingsstudenten adviseren wij om contact op te nemen met de partnerinstelling waar zij normaal studeren. Net als ArtEZ zullen veel partners hun studenten terugroepen en hen daarbij begeleiden. ArtEZ stuurt haar studenten niet terug naar het land van herkomst. Als je zonder verzoek van de thuisinstelling teruggaat dan is dat een eigen initiatief en op eigen kosten of via je eigen verzekering. Zorg er dan voor dat je weer tijdig terug bent als de lessen weer fysiek beginnen. 
 
Studenten uit het buitenland die bij ArtEZ een volledige bachelor- of masteropleiding volgen, adviseren wij in Nederland te blijven. Vanuit Nederland kunnen zij de online lessen volgen. Mocht je besluiten toch terug te gaan dan is dat ook een eigen initiatief en op eigen kosten of via je eigen verzekering. Zorg er ook dan voor dat je weer tijdig terug bent als de lessen weer fysiek beginnen. 

Is al meer bekend over de studievoortgangseis voor studenten met een verblijfsvergunning? 

Buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning kunnen vanwege corona(maatregelen) studievertraging oplopen. Als gevolg hiervan kunnen zij niet altijd op tijd het vereiste aantal studiepunten behalen om de verblijfsvergunning te behouden. Bij studievertraging als gevolg van corona kan ArtEZ voor deze studenten een verlenging van de verblijfsvergunning aanvragen. Studentenzaken bekijkt voor welke studenten dit geldt. Op de site van de IND vind je meer informatie.

Waar vind ik meer informatie voor internationale studenten?

De Nuffic heeft de belangrijkste informatie voor nieuwe én zittende internationale studenten in een handig overzicht samengevat. Dit overzicht is te vinden op de website van de Nuffic.
Let op: door alle ontwikkelingen past de Nuffic het overzicht regelmatig aan.

Wat kan ik doen als ik me angstig of alleen voel?

Ook in deze tijd zijn de decanen bereikbaar. Je kan via intranet een afspraak met ze maken. Deze afspraak zal dan telefonisch zijn. De decaan neemt daarvoor na het maken van een afspraak contact met je op. 
Zie ook https://intranet.artez.nl/


ARTEZ EN CORONA

Wat doet ArtEZ in het licht van de coronacrisis?

ArtEZ heeft een team geformeerd dat wekelijks meerdere malen afstemming heeft. Dit team kijkt niet alleen naar de situatie op dat moment, maar werkt ook verschillende scenario’s uit om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Wat is de richtlijn die ArtEZ hanteert?

ArtEZ volgt te allen tijde de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en Buitenlandse Zaken. 

Terug naar laatste mededelingen