Collegekaart

Als bewijs dat je staat ingeschreven, ontvang je een collegekaart. Deze collegekaart is gedurende het gehele studiejaar geldig.

Met je collegekaart kun je je buiten ArtEZ identificeren als student. Verder gebruik je de collegekaart binnen ArtEZ voor:

• printen
• kopiëren
• het lenen van studiemateriaal bij de Mediatheek
• het lenen van foto- en filmapparatuur
• het reserveren van een oefenruimte
• het huren van een locker

Voordat je een gratis collegekaart krijgt uitgereikt, moet je eerst een goed gelijkende pasfoto uploaden.
De afdeling Studentenzaken informeert je hierover aan het begin van het studiejaar.