Financiële regelingen

Er zijn een aantal financiële regelingen en beurzen voor studenten. Hieronder een aantal belangrijke.  

Aftrekpost belasting

Studiekosten, denk aan collegegeld en studieboeken, mag je aftrekken van je inkomsten wanneer je belastingaangifte doet. Meer informatie is te vinden op Studeermeteenplan.nl.

Lerarenbeurs voor scholing

Leraren kunnen aanspraak maken op de lerarenbeurs voor scholing. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.
Als je de lerarenbeurs wilt aanvragen heb je een Brincode en het Crohonummer van ArtEZ nodig. Die Brincode is 27NF en de Croho/Isatcode is Docent BKV 39100, Docent Muziek 39112, Docent Theater 34745,
Docent Dans 34940, Kunsteducatie 49117. Meer weten? Neem dan contact op met de desbetreffende docentenopleiding.

Stimuleringsmaatregel onderwijs

Door een groeiend tekort aan medewerkers in de zorg en in het onderwijs stimuleert de overheid studenten om een (tweede) opleiding in de zorg of in het onderwijs te volgen. Studenten die niet eerder een diploma in het onderwijs of in de gezondheidszorg hebben behaald, betalen daarom wettelijk collegegeld in plaats van instellingscollegegeld.

Halvering van het collegegeld

Halvering van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet sinds studiejaar 2018-2019 het collegegeld van eerstejaars studenten. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Daarom geldt voor lerarenopleidingen een extra jaar halvering van het collegegeld. Voldoe je aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld in studiejaar 2019-2020 € 1.041,- in plaats van € 2.083,-.

Tegemoetkoming leraren

Heb je geen onderwijsbevoegdheid en geen recht (meer) op studiefinanciering, dan kun je eventueel een tegemoetkoming voor leraren bij de DUO aanvragen.