Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Master
Menu The Sound of Innovation

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Iedere student krijgt een mentor toegewezen. Je mentor speelt tijdens je 2-jarige studie een belangrijke rol.

Mentor

Je mentor is je eerste aanspreekfiguur binnen de opleiding: jullie hebben regelmatig contact met elkaar. Je mentor beoordeelt ook het studieonderdeel Individuele Producties, zoals voorstellen voor auditie, voorstelling, integraal assessment of afstudeerproject.

Coachingsgesprekken

Minimaal twee keer per jaar heb je een coachingsgesprek met je mentor. In deze gesprekken komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het studieplan en eventuele bijstellingen voor het tweede jaar;
  • het rooster, de verplichte vakken en de keuzevakken;
  • de studievoortgang, welke onderdelen nog behaald moeten worden, hoe een niet voldoende afgesloten onderdeel herkanst wordt, mogelijke vervangende opdrachten;
  • het individueel te besteden budget;
  • mogelijke studieproblemen;
  • waardering van de studie.

Researchkringen

In researchkringen bespreken eerste- en tweedejaarsstudenten samen met de onderzoekbegeleider hun vorderingen en ervaringen met hun onderzoek. Interactieve intervisie is hierbij de meest toegepaste werkvorm.