Summer School Architecture

Het centrale thema van de Summer School Architecture 2018 in Arnhem is: Veerkrachtige oevers. Grote delen van Nederland liggen onder de zeespiegel. Door de klimaatverandering is er een toenemende dreiging van stijgende waterstanden voor de Nederlandse Delta. Het water komt van twee kanten: de Noordzee en de Europese rivieren, waarvan de Rijn het belangrijkst is. En de Rijn is onderwerp van onze gemeenschappelijke summerschools.

Voor deze summerschool is de voertaal Engels. Ga voor meer info naar de Engelse website.

Foto: prof. Leonhard Schenk, Konstanz
Foto: prof. Leonhard Schenk, Konstanz