Popacademie

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de masterstudie Popacademie aan het Conservatorium de muzikale pioniers van de toekomst. Nieuwsgierige musici die kansen zien en graag samenwerken in een brede, multidisciplinaire beroepspraktijk.

Samenvatting toelatingseisen Master Popacademie

  • Afgeronde bachelor Muziek. 
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen.
  • Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen.

Studieplan

Je haalt het meeste uit deze master als je vooraf een goed idee hebt van wat je wilt bereiken en onderzoeken. Daarbij kunnen wij je helpen. Voor de toelating schrijf je een motivatiebrief en je doet een auditie. Bij de start van je studie maak je vervolgens samen met je mentor een persoonlijk studieplan. En daarna doen wij er alles aan om je bij je plan te ondersteunen.

Wil je dat we alvast meedenken over wat je wilt bereiken en onderzoeken in deze master? Neem contact op met Tusa Tuin (conservatorium.enschede@artez.nl).

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats in juni en bestaat uit een showreel en een auditiegesprek.

Showreel

Naast het schrijven van een motivatiebrief word je als kandidaat voor de Master Popacademie gevraagd een showreel (een digitaal muzikaal portfolio) online te zetten. Deze showreel moet een afspiegeling zijn van de muzikale professional die je op dit moment bent, en moet in relatie staan tot je plannen voor de master. De showreel voor de Master Popacademie moet in elk geval audio-video materiaal bevatten.

Auditiegesprek

Je motivatie, je showreel en eventuele ideeën voor onderzoek vormen de basis voor het auditiegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten en al je vragen over de opleiding stellen. We kijken of het plan past bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar is en of het op masterniveau is. Daarnaast wordt in dit gesprek aandacht besteed aan het studieonderdeel research.

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.
Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.
Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld krijg je een vragenformulier en een format voor het schrijven van een motivatiebrief toegestuurd. Ook krijg je informatie over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. 

Let op!

Als aspirant masterstudent dien je uiterlijk 31 augustus, de dag voor de aanvang van de studie bij ArtEZ, je bachelordiploma te overleggen. Heeft de instelling, waar je het diploma hebt behaald, het bachelordiploma nog niet afgegeven, dan dien je om toch te kunnen beginnen met de masteropleiding, een gewaarmerkte verklaring van die instelling te overleggen waaruit blijkt dat het diploma is behaald en dat afgifte van dat diploma volgt.
Is het originele bachelordiploma uiterlijk dertig dagen voor het eindtentamen nog niet binnen, dan word je niet toegelaten tot het eindtentamen.

Informatie over studentenhuisvesting vind je hier