Popacademie

Studie

Tijdens de twee jaar durende Master Popacademie krijg je veel ruimte om je eigen studieprogramma samen te stellen, waarin je onderzoeksvaardigheden verwerft en zelf docenten binnen en buiten ArtEZ kiest.

Naast een individueel programma, volg je een specifiek programma van de Popacademie, dat je samen met andere masterstudenten invult. Je voert een onderzoek uit en er is in verschillende projecten aandacht voor ondernemerschap en multidisciplinariteit. Je krijgt veel vrijheid, maar wel in combinatie met regelmatige studiebegeleiding. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Individueel programma

Voor ieder studiejaar schrijf je, in nauw overleg met je mentor, een studieplan met daarin jouw individuele studieprogramma voor dat studiejaar. In het plan bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen, en maak je een keuze voor docenten buiten ArtEZ. In het studieplan geef je ook aan hoe het budget voor de individuele hoofdvaklessen besteed gaat worden. Het individueel te besteden budget per student is 3.480 euro.Je studeert uiteindelijk af met een openbare eindpresentatie van 50 tot 60 minuten.

ArtEZ-docenten

Bekijk de docentenlijst van de Popacademie

Specifiek programma Popacademie

Onder invloed van globalisering en digitalisering is muziek steeds meer een product geworden. Artiesten zijn een merk. De jongste generatie popmusici benut het grote aanbod aan open source en sociale media om hun werk en talent onder de aandacht te brengen van een breed publiek. ArtEZ Popacademie begeleidt het totale proces: van instrumentbeheersing, vaktechnische kennis en vaardigheden tot je product in de markt zetten. Ook is er aandacht voor bandcultuur, ambachtelijkheid, theoretisch bewustzijn en het werkveld. De Popacademie onderscheidt zich met dit uniek onderwijsconcept van andere popopleidingen in Europa en daarbuiten.
De Popacademie richt zich, in samenwerking met de andere opleidingen op de locatie Enschede, op de Media en Entertainment Industrie, creatieve zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie en zorg. Mede door de nauwe samenwerking met onder andere MediaMusic en Muziektherapie ontstaan hierdoor interessante ontwikkel- en onderzoeksmogelijkheden.

Research

Je leert, onder begeleiding van een onderzoekscoach, een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van tradities en disciplines, met muziek verbonden kunsten, actuele ontwikkelingen in het werkveld, productontwikkeling of andere aan muziek gerelateerde toepassingen.

Je verdiept je in de specifieke kennis die hoort bij je onderzoekonderwerp en je verwerft relevante onderzoekvaardigheden die je als Master of Music nodig hebt in de beroepspraktijk. Het eerste jaar sluit je af met een onderzoekontwerp (research design). Na goedkeuring daarvan voer je in het tweede jaar je zelf ontworpen praktijkonderzoek uit en doet daarvan verslag. Je rondt het onderzoek af met een openbare presentatie.

Research is onderdeel van het gezamenlijke programma van alle masterstudierichtingen binnen het ArtEZ Conservatorium. Je volgt dit onderdeel dus met alle masterstudenten.

Studielast

De masterstudie Popacademie is een voltijdse opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed te combineren met werk. Er zijn wel onderdelen waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze worden ruim van tevoren ingepland.