Muziektherapie

Stage

Elk studiejaar is er sprake van een praktijktoetsing in de vorm van stages. In het eerste jaar vooral observerend en muzikaal participerend. In de loop van je studie ontwikkel je je binnen de stage stteds meer tot zelfstandig muziektherapeut.

Jaar 1


Je maakt kennis met de beroepspraktijk tijdens de startweek: vierdejaars Muziektherapie-studenten vertellen over hun stage-ervaringen en je brengt een bezoek aan een muziektherapeut. In het tweede semester is er een oriënterende stage.

Jaar 2


Orthopedagogische Docent Muziek Project: In een gezamenlijk stageproject van de opleidingen Muziektherapie en Docent Muziek ga je naar een school voor speciaal onderwijs. Je loopt tien weken één dagdeel per week stage en leert te werken volgens de orthopedagogische muziekbeoefening: muziekles, aangepast aan de speciale behoefte van de leerling(en). Dit is ook een kennismaking met de specialisatie voor orthopedagogisch muziekdocent/ therapeut, die als afstudeervariant in het vierde jaar wordt aangeboden.

Jaar 3

Het derde studiejaar is een ‘muziektherapiestagejaar’: je loopt van september tot juni drie dagen in de week stage en je opleidingsactiviteiten zijn nadrukkelijk met de stage verbonden en erop afgestemd. Je ontwikkelt inzicht in het beroep van muziektherapeut via minimaal één doelgroep. Je leert de verworven kennis en (muzikale) vaardigheden te hanteren, te werken in teamverband en verstevigt je adequate therapeutische attitude. Daarnaast leer je je kennis en vaardigheden via muzikale, muziektheoretische en -therapeutische vakken beroepsgerelateerd toe te passen.

Lois Bruggeman en Foor Koetsier tijdens hun stage in Bethlehem

Jaar 4


Binnen het afsluitende studiejaar van Muziektherapie is de stage een essentieel onderdeel in de verdere professionalisering als muziektherapeut. Je gaat zelfstandig in een instelling of in het speciaal onderwijs binnen een multidisciplinair team aan de slag als muziektherapeut. Je zoekt zelf een stageplek waar je gedurende ruim vijftien weken minimaal twee dagdelen per week zelfstandig als muziektherapeut kan werken. Deze twee dag(del)en betreffen directe cliëntencontacten, teambesprekingen en voorbereiding en evaluatie van de therapiesessies.

Tijdens intervisie-bijeenkomsten bespreken studenten onderling hoe zij vorm geven aan hun methodisch handelen en hun ontwikkelende vakkundigheid als muziektherapeut.

Supervisie

Tijdens praktijkstages word je begeleid door een geregistreerde supervisor die onafhankelijk is van het ArtEZ Conservatorium. Je leert reflecteren op jouw functioneren in de omgang met cliënten, met andere vaktherapeuten en binnen andere behandeldisciplines.


"Voor mijn stage was ik in Belo Horizonte, een grote stad op ongeveer 400 km afstand van Rio de Janeiro. Ik gaf vioollessen en muziektherapie aan kinderen in de favela's (sloppenwijken). Regelmatig ging ik met ik kinderen mee om presentaties aan ouders te geven. Dan liep het kind trots met een viool op zijn schouders door de sloppenwijk. Het is mooi om een kind eigenwaarde te geven. Mijn grootste passies kwamen samen; met mensen werken en muziek."

Pauline de Vet, oud-student