Master Muziektherapie

Toelating

Heb je een bachelor Muziek of Docent Muziek?

Volg de pre-master Muziektherapie.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de masteropleiding Muziektherapie getalenteerde muziektherapeuten, muziekdocenten en musici, die hun muzikaal-artistieke, muziektherapeutische, leiderschaps- en onderzoekkwaliteiten willen ontwikkelen in een stimulerende en innovatieve omgeving.

Toelatingseisen master Muziektherapie

  • Afgeronde bachelor Muziektherapie óf
  • Afgeronde bachelor Creatieve Therapie met afstudeerrichting Muziek en behaalde toelatingstoetsing van muzikale en muziektheoretische competenties óf
  • Afgeronde bachelor of master Muziek MET een pre-master Muziektherapie óf
  • Afgeronde bachelor Docent Muziek MET een pre-master Muziektherapie.
  • Voor deze Engelstalige opleiding geldt de taaleis IELTS 6.0 of vergelijkbaar. Kijk voor meer informatie bij taaleisen
  • Persoonlijk studieplan.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we je ontwikkelbaarheid en je kansen om in de studie te slagen.

Studieplan

Na bestudering van de Engelstalige handleiding kun je beginnen met het schrijven van je persoonlijke studieplan in het studieplan-format. Hierin geef je aan waarom je muziektherapie wilt studeren, welke vaardigheden je daarvoor bezit en waar je je tijdens de studie in wilt verdiepen. Je studieplan kun je uploaden bij je aanmelding. Voor eventuele vragen over de studie en de aanmelding kun je terecht bij conservatorium.enschede@artez.nl.

Het onderwijsbureau plant vervolgens het intakegesprek en, indien nodig, de muzikale auditie.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats in april, mei en juni en bestaat uit je studieplan en een motivatiegesprek. Voor studenten met een afgeronde bachelor Creatieve Therapie of Muziek kan er daarnaast ook een muzikale auditie zijn. Indien je kunt aantonen dat je voldoet aan de eindtermen van toelating zang en piano (aantoonbaar minimaal vier semesters zang en piano gevolgd op conservatoriumniveau), hoef je met een afgeronde opleiding bachelor Creatieve Therapie of bachelor Muziek geen muzikale auditie te doen.

Motivatiegesprek

Het door jou ingediende studieplan vormt de basis voor het motivatiegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je je keuzes toelichten. We kijken of het plan past bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar is en of het op masterniveau is. Het gesprek vindt plaats vóór de praktische auditie (indien van toepassing).

Auditie

Alleen als je studieplan en je motivatiegesprek zijn goedgekeurd kan de praktische auditie (30 minuten) doorgaan. De auditie bestaat uit een zang, piano en muziektheoretisch deel (zie programma-eisen). Studenten met een bachelor Muziektherapie of Docent Muziek hoeven geen muzikale auditie te doen.

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de Examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld. 

Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden tot 1 juni via Studielink. Aanmeldingen na 1 juni worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Zodra je je hebt aangemeld, ontvang je de studiegids en informatie over het jaarprogramma van de Master Muziektherapie.