MediaMusic

Studie

Tijdens de twee jaar durende Master MediaMusic krijg je veel ruimte om je eigen studieprogramma samen te stellen waarin je onderzoeksvaardigheden verwerft en zelf docenten binnen en buiten ArtEZ kiest.

Naast een individueel programma, volg je een specifiek programma van MediaMusic in Enschede, dat je samen met andere masterstudenten invult. Je voert een onderzoek uit en er is in verschillende projecten aandacht voor ondernemerschap en multidisciplinariteit. Je krijgt veel vrijheid, maar wel in combinatie met regelmatige studiebegeleiding. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Individueel programma

Voor ieder studiejaar schrijf je, in nauw overleg met je mentor, een studieplan met daarin jouw individuele studieprogramma voor dat studiejaar. In het plan bepaal je bij welke ArtEZ-docenten je lessen gaat volgen, en maak je een keuze voor docenten buiten ArtEZ. In het studieplan geef je ook aan hoe het budget voor de individuele hoofdvaklessen besteed gaat worden. Het individueel te besteden budget per student is 3.480 euro. Je studeert uiteindelijk af met een openbare eindpresentatie van 50 tot 60 minuten.

Foto Annabel Jeuring
Foto Annabel Jeuring

ArtEZ-docenten

Bekijk de docentenlijst van MediaMusic

Specifiek programma MediaMusic

MediaMusic is de opleiding voor creatieve audio/muziekstudenten die met hun muziektechnologisch instrumentarium (o.a. studio , laptop, controllers) een onderscheidend en vernieuwend project/product ontwikkelen op masterniveau. Voorbeelden van producten: songwriting, compositie, muziekproductie, sounddesign, audio engineering, klank installaties, live controllers en performance.

MediaMusic richt zich op de Media en Entertainment Industrie, creatieve zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie en zorg. Mede door de nauwe samenwerking met onder andere de studierichtingen Popacademie en Muziektherapie ontstaan interessante multidisciplinaire ontwikkel- en onderzoeksmogelijkheden. MediaMusic heeft een (inter)nationaal docenten team, vijf unieke studio's met o.a. een foleystage en concertzalen. Ook zijn er samenwerkingen in Enschede met o.a. de Universiteit van Twente, AKI ArtEZ en Saxion naast de (inter)nationale samenwerking en het netwerk.

Research

Je leert, onder begeleiding van een onderzoekscoach, een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dit kan zijn op het gebied van tradities en disciplines, met muziek verbonden kunsten, actuele ontwikkelingen in het werkveld, productontwikkeling of andere aan muziek gerelateerde toepassingen.

Je verdiept je in de specifieke kennis die hoort bij je onderzoekonderwerp en je verwerft relevante onderzoekvaardigheden die je als Master of Music nodig hebt in de beroepspraktijk. Het eerste jaar sluit je af met een onderzoekontwerp (research design). Na goedkeuring daarvan voer je in het tweede jaar je zelf ontworpen praktijkonderzoek uit en doet daarvan verslag. Je rondt het onderzoek af met een openbare presentatie.

Research is onderdeel van het gezamenlijke programma van alle masterstudierichtingen binnen het ArtEZ Conservatorium. Je volgt dit onderdeel dus met alle masterstudenten.

Studielast

De masterstudie MediaMusic is een voltijdse opleiding. Je hebt veel vrijheid om zelf je studieprogramma in te vullen. Dit maakt de master goed te combineren met werk. Er zijn wel onderdelen waarbij aanwezigheid verplicht is. Deze worden ruim van tevoren ingepland.