Kunsteducatie

Vier kerndomeinen

Het studieprogramma richt zich op vier kerndomeinen.

1. Kunst en cultuur

Aan de hand van filosofie, cultuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis ontwikkel je een eigen visie op kunst en cultuur. Cross-disciplinaire maakprocessen vormen het uitgangspunt voor het uitvoeren van een gezamenlijk maakproject in het eerste jaar.

2. Kunst en educatie

Je bent al in staat een goede les of lessenserie te ontwikkelen en uit te voeren. We gaan een stap verder door te leren werken met de methoden en concepten voor innovatief onderwijs. De theorie en praktijk van cross- disciplinaire kunsteducatie komen uitgebreid aan bod. In het tweede semester ga je vakoverstijgend te werk, door met medestudenten een lessenreeks te ontwerpen.

3. Kunst en management

Ondernemend en omgevingsgericht kunnen werken is het doel.
Beleid, innovatie en professionele handelen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Door het bestuderen van recente beleidsnotities en actualiteiten in de kunst- en cultuursector ontstaat dieper inzicht. Project- en businessmodellen krijgen aandacht naast partnershipwerken. Hiernaast wordt basiskennis in juridische en fiscaal management vanuit het perspectief van de kunstsector aangeboden.

4. Kunst en onderzoek

Wat is onderzoek en wat vertelt het ons? Je krijgt een inleiding in wetenschapsfilosofie en onderzoeksmethoden voor kwalitatieve praktijkgericht onderzoek. Dat stelt jou in staat vanuit je eigen probleemstelling een onderzoeksproject te initiëren en uit te voeren. Met aandacht voor zowel Nederlands- als Engelstalig onderzoek.