Jazz & Pop

Compositie voor Film & Theater

Vakken

Bekijk welke vakken je per studiejaar volgt in het curriculum Compositie voor Film & Theater

Specifieke toelatingseisen Compositie voor Film & Theater


Compositie / Productie

Het kunnen produceren van geluid en middels een partituur of pianostuk stilstaan bij en uitleggen van het productieproces voor:

 • drie originele stukken filmmuziek (in totaal minstens 6 minuten), waarvan tenminste één met een partituur;
 • twee originele en op zichzelf staande composities (in totaal minstens 6 minuten), beiden met partituren; één ervan mag in leadsheetformaat mits de andere volledig gearrangeerd is.

Algemene Muziektheorie

Akkoordsymbolen: een notenblad kunnen samenvatten in akkoordsymbolen en vice versa.

Harmonietheorie

 • Functionele harmonie: functies en intervallen; vanaf een notenbeeld termen als #IVdim, V Molldur, dominant, tussendominant enz., in sleutels tot vijf kruizen en mollen kunnen herkennen en toepassen;
 • Functionele relaties tussen akkoorden kunnen benoemen vanaf bladmuziek;
 • Een bewuste vier- en vijfdelige harmonisatie kunnen maken van een gegeven melodie aan de hand van akkoordsymbolen en de keuzes kunnen toelichten;
 • Een gegeven melodie op minstens twee manieren kunnen harmoniseren, met gebruik van akkoordsymbolen.

Piano

 • Een in symbolen opgestelde akkoordprogressie kunnen spelen;
 • De hierboven genoemde harmonisaties kunnen spelen;
 • Een notenbeeld harmonisch kunnen samenvatten.

Spelen

 • Elementaire muzikaliteit kunnen aantonen op een instrument naar keuze (waaronder stem), of;
 • Een voldoende hoog niveau kunnen aantonen op een instrument naar keuze (waaronder stem) waarmee deelname aan een gemiddelde amateurgroep mogelijk zou zijn.

Software voor muzieknotatie
Een correcte en bruikbare partituur met minstens 5 partijen kunnen produceren met gebruik van Finale of Sibelius.

Basisbeginselen van de akoestiek
Studenten moeten dusdanig vertrouwd zijn met de basisbeginselen van de akoestiek dat zij bekend zijn met de mogelijkheden en beperkingen van audio-engineering en digitale signaalverwerking. Dit richt zich met name op de menselijke waarneming van geluid in een driedimensionale ruimte. Daarnaast moet je bekend zijn met de akoestische eenheden en terminologie als basis voor het berekenen van akoestische verschijnselen, zoals volume, fase en harmonische.

Samplingtechnieken
Het creëren van muzikaal aantrekkelijke producties met behulp van samplebibliotheken is een voorwaarde voor de studie van samplingtechnieken. Dit betekent dat een compositie van een kandidaat vergelijkbaar moet zijn met echte producties, of zelfs nog verder ontwikkeld zodat een productie als creatief samenstellingsmedium kan worden ingezet. Op het gebied van popmuziek speelt niet alleen bekendheid met de desbetreffende bibliotheken een rol, maar ook het programmeren van drums met kit-based bibliotheken (loop-based bibliotheken tellen hier niet mee) en het muzikaal toepassen van andere van bandmuziek afkomstige geluidsbronnen, zoals basgitaar, keyboards/synthesizer, en melodie-instrumenten. De verwachtingen op orkestraal gebied omvatten het hoogwaardig tonaal gebruik van droge samplebibliotheken (zonder integrated reverb) bij diverse standaard microfoonarrangementen (ORTF, EBS, AB, XY). Hybride producties worden positief beoordeeld mits ze deel uitmaken van een muzikaal verantwoorde productie. Vakkundig gebruik van Midi voor virtuele geluidsbronnen met geluidsbibliotheken is een vereiste, waaronder bekendheid met continuous controllers, timeline operations, en event operations.

Opnemen | Mixen | Masteren
Naast een algemene bekendheid met Pro Tools op elementair niveau zijn ook de beginselen van het opnemen, mixen en masteren een vereiste voor deelname aan dit vak. Dit omvat het vakkundige gebruik van microfoons van verschillende types en richting, het correcte gebruik van dynamic control-versterkers en het gebruik daarvan binnen speciale en typische opstellingen in de signal flow, modulatie-effecten, en het juiste gebruik van equalisatie. Kandidaten zijn vaardig in het gebruik van deze tools gedurende het gehele popmuziek-productieproces (opnemen, mixen en masteren); voor orkestmuziek zijn alleen mixen en masteren vereist. De kandidaat is tevens in staat de akoestische parameters van bovengenoemde basisbeginselen toe te passen bij het opstellen van geluidsbronnen, waaronder het correcte gebruik van parametrische galmplaten.

Filmmuziek Dramaturgie (Audio & Motion)
Voorkennis van de theorieën van Earl Hagen is een vereiste, waaronder de parameters voor het classificeren van filmische situaties, zoals door Hagen gedefinieerd. Kandidaten kunnen filmscènes probleemloos classificeren aan de hand van deze theorie. Praktijkervaring en competentie binnen de filmdramaturgie wordt aangetoond met een inzending van een korte film met daarin eigen muziekcomposities.

Let op:
Voor deelname aan de opleiding wordt uitgegaan van een gevorderd compositie- en competentieniveau op het gebied van muziekproductie en filmmuziekdramaturgie. Wat betreft de opgedane praktijkervaring staat muziekproductie binnen de opleiding gelijk aan compositie. Kort samengevat: alle bovengenoemde vaardigheden zijn even belangrijk. In sommige gevallen kan een achterstand op bepaalde gebieden gecompenseerd worden door middel van een uitzonderlijk hoog niveau op andere gebieden.

Voortraject Componeren voor Film en Theater

Als basis voor deze film- en theaterspecialisatie raden we aan om de éénjarige Basic Film Music Composer Course aan de Musicube Academy in Bonn te volgen.

Hoofdvakdocenten

Rainer QuadeRainer Quade

Rainer Quade

website

Andries van RossemAndries van Rossem

Andries van Rossem

website

Matthias WittwerMatthias Wittwer

Matthias Wittwer

website