Jazz & Pop

Studiebegeleiding

Iedere student krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor speelt gedurende de tweejarige studie een belangrijke rol.

Mentor

De mentor is voor de student de eerste aanspreekfiguur binnen de opleiding en zij hebben daarom regelmatig contact met elkaar. De mentor is ook degene die een beoordeling geeft voor de door de student (in het kader van het studieonderdeel Individuele Producties) uit te voeren activiteiten en beoordeelt voorstellen voor auditie, voorstelling, integraal assessment of afstudeerproject.

Coachingsgesprekken

Minimaal tweemaal per jaar spreekt de mentor met de student. In deze gesprekken komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het studieplan en eventuele bijstellingen voor het tweede jaar.
  • Het rooster, de verplichte vakken en de keuzevakken.
  • De studievoortgang, welke onderdelen nog behaald moeten worden, hoe een niet voldoende afgesloten onderdeel herkanst wordt, mogelijke vervangende opdrachten;
  • Het individueel te besteden budget.
  • Mogelijke studieproblemen.
  • Waardering van de studie.

Studiekring

Masterstudenten komen zes keer bij elkaar om met elkaar van gedachten wisselen over zaken die met hun studie en (toekomstig) beroep te maken hebben. Studenten bepalen zelf de inhoud van de studiekring en hebben het over wat op dat moment relevant is voor hen. Jezelf presenteren is een vast onderdeel.

Researchkring

Tijdens de researchkring bespreken eerste- en tweedejaarsstudenten samen o.l.v. de onderzoekbegeleider hun vorderingen en ervaringen en aanpalende thematiek met betrekking tot hun onderzoek. Interactieve intervisie is hierbij de meest toegepaste werkvorm.