Jazz & Pop

Stage

In voorbereiding op de beroepspraktijk kun je in het derde of vierde studiejaar verschillende stages volgen.

Afhankelijk van je ambitie en profilering zijn er stagemogelijkheden binnen de verschillende sectoren van de muziekindustrie of de muziekeducatie. Studenten Compositie voor Film & Theater lopen stage bij (overwegend Duitse en Amerikaanse) bedrijven die gespecialiseerd zijn in filmmuziek en sound design, zoals Cinesamples in Los Angeles of Tom Salta in New York.

Als je in jouw pakket een educatieve stage hebt gekozen, breng je binnen een professionele organisatie jouw muziekdocentschap in praktijk. Je past de kennis, inzichten en vaardigheden toe, die je in de voorgaande jaren tijdens de lessen educatie hebt verworven. Zo ontwikkel je jezelf uiteindelijk tot zelfstandig muziekdocent.