Illustration Design

Individueel Onderzoek

De studie Illustration Design kenmerkt zich door de tijd en ruimte die ze geeft aan het Individueel Onderzoek van de student. Dit onderzoek is erop gericht de student inzicht te geven in het vakgebied en in de eigen talenten en (media)voorkeuren.

Je wordt gestimuleerd zelfstandig zijn (beeldend) onderzoek op te starten en gaande te houden. Je legt daarbij een verband tussen de verkregen inzichten en vaardigheden die je opdoet in de afzonderlijke vak- en theorielessen. Het Individueel Onderzoek wordt daar waar mogelijk door alle docenten begeleidt en wordt vakoverstijgend en integraal beoordeeld.

Het Individuele Onderzoek leidt naar:

  • Illustratoren met een eigen identiteit.
  • Illustratoren met een waardevolle plek in de maatschappij.
  • Ondernemende illustratoren.

Eigen identiteit

Bij aanvang van de studie is het vaak lastig verbanden te leggen tussen de verschillende vaklessen, projecten, theorie én het Individueel Onderzoek. Gaandeweg komen inzichten samen en kijk je met nieuwe ogen naar jezelf, je werk en omgeving. Je profileert je als illustrator met een eigen identiteit, een eigen authentieke beeldtaal, visie en motieven. Het Individueel Onderzoek mondt uiteindelijk uit in het examen waarbij je met je afstudeerwerk, stage en scriptie laat zien: ‘dit is wie ik ben’, ‘dit is wat ik maak’ en ‘hier sta ik voor’.

Een waardevolle plek in de maatschappij

Je onderzoekt tevens hoe je werk een weg vindt naar het publiek en welke toegevoegde waarde het werk heeft voor je omgeving. Je krijgt daarbij veel ruimte om de grenzen van het vak te onderzoeken. Al studerend ontdek je of je het beste tot je recht komt als auteur van eigen werk, of dat je beter functioneert door te werken in opdracht of in samenwerking. Voor de studierichting is status of ‘succes’ niet het doel. Het zoeken naar kwaliteit en inhoud van het werk staat centraal. Door deze aanpak kan het werk betekenisvol worden. Op diverse manieren, in verschillende mediavormen en op alle mogelijke plekken prikkelt jouw werk straks de verbeelding van de kijker en zet het aan tot denken, actie, spelen, deelname en fantasie.

De ondernemende illustrator

Aan de basis van een vruchtbare loopbaan als illustrator ligt het werk én het verhaal van de illustrator. Daarnaast wordt er van de eigentijdse illustrator verwacht dat hij in de beroepspraktijk een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid heeft om zelf werk te generen.
Bij het Individueel Onderzoek krijg je daarom steeds meer ruimte om je  eigen studie vorm te geven. Door de omgang met de daarbij horende vrijheid én het noodzakelijke eigen initiatief ontwikkel je een werkhouding die je ook na je studie kan inzetten als ondernemend illustrator. Ter inspiratie organiseren we lezingen en gastcolleges van talentvolle oud-studenten waarbij ‘het leven na de academie’ centraal staat.