Illustration Design

Derde jaar

De basis gelegd in jaar 1 en 2 wordt in jaar 3 verder uitgediept. In het derde jaar krijg je steeds meer ruimte om je eigen studie vorm te geven.

De ontwikkeling en verdieping van het eigen werk en het verkrijgen van inzichten in de plek van dat werk in relatie tot de praktijk, de markt en de maatschappij staan centraal.

Individueel Onderzoek is in dit stadium van de studie een proces, waarin in principe alle kennis opgedaan in de verschillende projecten en vakken samenkomt. Dit ontwikkelt zich tot een eigen en zo mogelijk authentieke invulling of specialisatie binnen het vakgebied illustratie. Het werk dat in het kader van Individueel Onderzoek wordt gemaakt, is in principe een aanzet voor wat het afstudeerwerk moet gaan worden.

Je schrijft aan het eind van dit jaar als conclusie van het Individueel Onderzoek een eerste versie van jouw positiebepaling. De positiebepaling is een groeidocument waarin je beschrijft welke richting je inhoudelijk wil gaan geven aan je werk, hoe deze richting zich verhoudt tot je toekomstige positie binnen het vakgebied illustratie én hoe je vorm wil geven aan de stage die start na afloop van de zomerschouw.