Honours Programme 'Theory and Research'

Student-onderzoeken

In het tweede jaar van het Honours Programme doen studenten een eigen onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op ontwikkelingen in het vakgebied, op actuele maatschappelijke vraagstukken of op vragen die naar voren komen in het eigen artistieke werk. Bekijk hier een aantal voorbeelden van student-onderzoeken.