Docent Theater Zwolle

Stage en studiereizen

'Ik heb stille jongeren, die weggezakt op hun stoel met een capuchon over hun hoofd zaten, in één les zien veranderen in jongeren die zichzelf kunnen presenteren, uiten, die durven zeggen wat hun droom is en hun stem laten horen.'

Marije Langhorst
Student, afgestudeerd in 2019

Stage en studiereizen

Je zult tijdens de opleiding ervaring opdoen in de praktijk door stage te lopen. Ook staan er meerdere studiereizen gepland, door deze reizen kom je in contact met buitenlandse studenten en theatermakers. 

Stage
Tijdens de studie loop je op verschillende momenten stage. Dat zijn stages met een verschillende lengte en zwaarte. Deze stages kunnen gekoppeld zijn aan een Studio, onderdeel zijn van het Interdisciplinair Programma of ze worden gepland tijdens het onderwijsproject, het educatieproject of het sociaal artistieke project. In de afstudeerfase loop je een half jaar stage in binnen- of buitenland.

Studiereizen
- Studio Veldonderzoek (propedeusefase)
In het eerste jaar is een excursie verbonden aan het onderzoek van de studie. Plaats en tijd is afhankelijk van de inhoud van de studio. Deze reis wordt altijd gekoppeld aan de actualiteit en is dus niet van tevoren bekend.

- Exchange (hoofdfase)
Het Exchange project geeft je een ervaring om op een andere plek in de wereld mee te draaien, onderwijs te volgen of theater te maken. In het tweede of derde jaar doen studenten mee aan meerdere uitwisselingsprojecten:
- een uitwisseling met een acteeropleiding in Zuid-Italië.
- een regieproject met studenten van de universiteit in Brussel
- een maakproject in Duitsland
- lessen volgen in Slovenië

- Internationaal festival (afstudeerfase)
In het laatste deel van de opleiding gaan studenten op excursie naar Duitsland. Met medestudenten neem je deel aan workshops, bezoek je voorstellingen en maak je kennis met een internationaal netwerk.

Uit de praktijk
Marije Langhorst studeerde in 2019 af en ze had als student veel aan haar stage. Ze beschrijft hieronder wat de stage haar gebracht heeft:

“Door deze stage is er een vuur is gaan branden in mij. Ik heb ontdekt wat ik wil doen met mijn talent om theater te maken en les te geven. Ik heb een passie om met mensen die hun verhaal willen vertellen theater te maken, een verlangen om mensen te kunnen helpen en verder te brengen door middel van theater. Een passie om met theater mensen bij elkaar te brengen, ze te helpen sterker in hun schoenen te staan, om hun stem te laten horen en om verhalen te vertellen aan mensen die nooit naar het theater komen. Ik wil voorstellingen maken over onderwerpen die moeilijk zijn en anders onbesproken blijven. Voorbeelden geven van verhalen van sterke mensen die kun zwaktes durven te omarmen en zo mensen in hun kracht zetten. Ik heb stille jongeren, die weggezakt op hun stoel met een capuchon over hun hoofd zaten, in één les zien veranderen in jongeren die zichzelf kunnen presenteren, uiten, die durven zeggen wat hun droom is en hun stem laten horen. Ik heb dit als heel bijzonder ervaren.”