Docent Ontwikkelteam (DOT) CKV en Kunst Algemeen

Programma

Programma

In het onderstaande schema staat het globale programma. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt samen met de docenten de verdere invulling bepaald. De tijdsinverstering bedraagt tenminste 27 uur: 18 uur deelname aan de bijeenkomsten en 9 uur voor- en nabereidingstijd.

Dag

Datum

Tijd

Activiteit

Maandag

11-12-2017

16.00-19.00

 • Kennismaking
 • Verwachtingen
 • Keuze voor thema/insteek voor deze DOT

Maandag

15-01-2018

16.00-19.00

 • Interactieve lezing: Epistemologische opvattingen van leerlingen
 • Workshop met een vernieuwende werkvorm
 • Start werken in groepen aan gekozen thema's

Maandag

12-02-2018

16.00-19.00

 • Werken in de groepen aan de opdracht/werkvorm
 • Korte uitwisseling en feedback

Maandag

12-03-2018

16.00-19.00

 • Eerste test van de werkvorm, door uitvoering in de groep
 • Afspraak om de werkvorm in de klas te testen

Maandag

9-04-2018

16.00-19.00

 • Feedback van ervaringen in de praktijk verwerken

Maandag

4-06-2018

16.00-19.00

 • Definitieve versie afronden