Docent Ontwikkelteam (DOT) CKV en Kunst Algemeen

Ben je docent CKV of Kunst Algemeen in de bovenbouw havo/vwo? Wil je het onderzoekend leren bij je leerlingen stimuleren? Dan is deze nascholing iets voor jou!

Dit is de DOT CKV/KuA:

  • In een Docent Ontwikkel Team (DOT) werk je samen met andere docenten uit het voortgezet onderwijs aan het oplossen van vraagstukken uit de onderwijspraktijk.
  • Je ontwikkelt innovatief didactisch materiaal voor de eigen lessen.
  • Je stimuleert het onderzoekend leren van bovenbouw leerlingen binnen de schoolvakken CKV en KUA.  
  • Je geeft van te voren aan of je in de DOT nadruk wilt leggen op Kunst Algemeen of CKV (nieuwe examenprogramma).

 De DOT wordt begeleid door vakdidactici van de Radboud Docenten Academie en ArtEZ DBKV (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving). In overleg met de deelnemers kan er daarnaast extra didactische expertise vanuit de specifieke kunstdisciplines worden ingebracht, bijvoorbeeld vanuit beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans of theater.