Docent Muziek

Stage

Doceren vraagt om specifieke talenten. Uiteraard komt tijdens de opleiding didactiek en de praktijk van het lesgeven ruimschoots aan bod.

In diverse stages en projecten ervaar je hoe het is om te werken op scholen, muziekscholen, educatieve instellingen en bij koren en orkesten. Natuurlijk goed voorbereid en met begeleiding op de stageplek en vanuit de opleiding. Met de juiste pedagogische en didactische kennis en vaardigheden begeleid je leerlingen in de ontwikkeling van hun muzikale mogelijkheden.

Gedurende je studie zullen de stages steeds meer worden afgestemd op je interesse en toekomstplannen. ArtEZ heeft contacten binnen het basis-, voortgezet, hoger en speciaal onderwijs, en ook met muziekscholen, educatieve instellingen zoals het Orkest van het Oosten en de Reisopera, amateurkoren en -orkesten.

Jaar 1 t/m 3

In het eerste, tweede en derde jaar loop je gemiddeld een dagdeel per week stage. De stages maken deel uit van de hoofdvakken. De invulling kan verschillen. De ene keer bereid je een concert of presentatie in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs voor, de andere keer werk je met leerlingen aan een musical. Vanzelfsprekend verzorg je lessen(series) als vakleerkracht in het basisonderwijs of als docent in het voortgezet onderwijs.

In een gezamenlijk stageproject 'Orthopedagogische Muziekdocent' van de opleidingen Muziektherapie en Docent Muziek ga je in het tweede jaar naar een school voor speciaal onderwijs. Je loopt daar 8 weken 1 dagdeel per week stage en leert te werken volgens de orthopedagogische principes: muziekles geven, aangepast aan de speciale behoefte van de leerling(en). Dit is ook een kennismaking met de specialisatie voor orthopedagogisch muziekdocent / therapeut, die als afstudeervariant in het vierde jaar wordt aangeboden.

Jaar 4

In jaar 4 ben je in staat om praktijk- én theorielessen te geven, leerlingen te begeleiden en door middel van kritische reflectie je manier van lesgeven steeds aan te passen. Je loopt stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en er is in het curriculum een extra stageweek opgenomen die jaarlijks een invulling op maat krijgt: een plek die wenselijk is voor de ontwikkeling en wensen van jou als student. Afhankelijk van je afstudeerprofilering en je toekomstplannen kies je een profielstage.

.