Docent Dans

Beroepsrollen

Wij besteden in ons curriculum in alle studiejaren, theoretisch en/of praktisch, aandacht aan vier beroepsrollen van de docent dans.

Op die manier ben je breed voorbereid op de toekomstige beroepsmogelijkheden en kun je ingaan op verschillende vragen uit het werkveld.

Dansdocent

Als dansdocent ben je in staat om met uiteenlopende doelgroepen te werken. Je kunt de beginsituatie van de doelgroep interpreteren en verwerken in doelen en thema´s. Je bouwt kennis op over verschillende methodes en benaderingswijzen binnen het dansonderwijs en leert de didactische vaardigheden die daaraan gekoppeld zijn toe te passen. Je kunt langere lessencycli opbouwen waarin veel variatie in benaderingswijzen, stof en werkvormen voorkomen. Je kunt lesinhoud afstemmen op de doelstellingen en visie van het instituut waar je werkt. Vakken waar dit in terug komt: Dansmethode Educatie, Onderwijskunde, Muziek, Oefenpraktijk.

Stage Docent Dans
Stage Docent Dans

Dansmaker

Als dansmaker maak je dans voor iedere les die je gaat geven. Je hebt een persoonlijke visie en eigen danssmaak. Je zet je creatieve vaardigheden in voor het maken van choreografieën en lesprogramma’s. Je maakt choreografieën voor het amateurveld, voor het (binnenschoolse) werkveld en educatieve projecten en voorstellingen voor scholen en (jeugd)instellingen.
Vakken waar dit in terug komt: Improvisatie, Compositie, Theatertechniek.

Danser

Als danser heb je kennis van verschillen dansvormen en stijlen en kunt deze incorporeren. Je begrijpt de intenties van de choreograaf en kunt erover communiceren. Je presenteert je als danser als je de dans voordoet en aanleert, maar ook als je meedanst in een educatieve voorstelling of een andere theatrale setting. Danstechniek is geen doel, maar een middel om dans over te dragen en het publiek te raken.
Vakken waarin dit terugkomt: Diverse danstrainingen waaronder physical dynamics gebaseerd op urban en moderne dans, internationale dansen, jazz en klassiek (ballet).

Dansondernemer

Als dansondernemer kun je goed functioneren als zelfstandige op de arbeidsmarkt. Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en kent de trends en ontwikkelingen. Je bent innovatief en durft initiatief te nemen en uitdagende educatieve of specialistische producten op de markt te brengen. Je houdt er meerdere betrekkingen op na of hebt een eigen dansschool opgezet. Je kunt een businessplan schrijven, weet hoe je PR kunt inzetten en sponsoren moet zoeken. Je ontwikkelt danseducatieve projecten en doelgroepgerichte voorstellingen en kunt deze organiseren en uitvoeren. Vakken waar dit in terug komt: Musiconomie, Onderzoeksvaardigheden, Intensieve studieloopbaanbegeleiding tijdens de hele studie.