Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Stage

Vanaf het begin van de studie doe je via stages en projecten leservaring op.

Je oefent het vak in de praktijk, natuurlijk goed voorbereid en met begeleiding vanuit de stageplek en de opleiding. Tijdens je studie zullen de stages steeds meer worden afgestemd op je interesse en toekomstplannen.

Jaar 1 t/m 3

In het eerste jaar oriënteer je je op het werkveld, waarbij je leert hoe het is om docent in de kunstvakken te zijn. Gedurende het tweede en derde jaar maken stages een steeds groter deel uit van het studieprogramma. Deze stages vinden plaats in het voortgezet onderwijs of op een mbo-opleiding.

In jaar 1 leer je tevens om te gaan met basisschoolleerlingen en ontwikkel je beeldende lessen naar aanleiding van een thema. Deze worden in een korte stage in verschillende groepen op de basisschool uitgevoerd.

Jaar 4

Na je derdejaars stage ben je in staat om praktijk- én theorielessen te geven, leerlingen te begeleiden en op basis van kritische reflectie je manier van lesgeven steeds aan te passen. In het vierde jaar kun je, afhankelijk van je toekomstplannen, een binnenschoolse stage kiezen of een stage in het kunsteducatieve werkveld, bijvoorbeeld bij een museum, een kunstencentrum of een uitgeverij.

Lio-stage

In het laatste jaar kun je kiezen voor een lio-stage (leraar in opleiding). Als leraar in opleiding werk je een half jaar zelfstandig in het onderwijs en laat je zien dat je daarna een volwaardig startbekwaam docent bent. Een lio is geen stagiair, maar wordt beschouwd als een startend docent.