Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

Stage

“Mijn werkplekbegeleider heeft mij laten zien dat ik mijn kunstenaarschap wat meer een plek zou mogen geven binnen het klaslokaal. Zo kan ik ook tijdens overdrachtsituaties vorm en inhoud geven aan mijn artistieke eigenheid en dit kan zorgen voor een grotere inspiratie bij leerlingen.” 

derdejaars student

Stage

Stage-ervaringen vormen een belangrijk onderdeel van de professionele vorming van jou als student. Het is de plek waar alle competenties uit het beroepsprofiel samenkomen, waar de kennis die je verwerft tijdens de opleiding op z’n plek valt in de praktijk. De stagebiedende school laat jou ervaren welk onderwijstype bij je past, wat voor docent je zou willen zijn en wat je eigen opvattingen over onderwijs zijn.

De stages

Studenten lopen in alle leerjaren van de studie stage. Omdat de opleiding zowel opleidt voor het binnen- als het buitenschoolse werkveld, kunnen studenten bij de derde- of vierdejaars stage kiezen voor een stage in een van beide werkvelden. Tijdens de opleiding loop je de volgende stages. 

Jaar 1 en 2: basisstages

In het eerste jaar oriënteer je je op het werkveld, waarbij je leert hoe het is om docent in de kunstvakken te zijn. In het eerste jaar onderzoek je of het onderwijs iets voor je is. Je oefent in lesgeven onder begeleiding, van lesopzet tot klassenmanagement. Gedurende het tweede jaar wordt deze stage groter in omvang zodat je meer uren voor de klas staat. Deze stages vinden plaats in het voortgezet onderwijs of op een mbo-opleiding. De lessen die je geeft, zijn onder andere: Beeldende vorming, Tekenen, Handvaardigheid, Media en CKV. Vooral gericht op het geven van praktijklessen.

"Ik sta steeds zelfverzekerder voor de klas. Waar het in het begin nog een beetje als een presentatie voelde, is het nu echt een echte les. Ik merk dat ik steeds meer in de docentrol kruip. Ik help de leerlingen om zelfstandig te worden. Als ze een vraag hebben, stel ik een wedervraag zodat ze zelf bij een antwoord komen en zeg ik het niet direct voor.” (eerstejaars student)

Jaar 3: verdiepende stage

In de laatste twee jaar van je studie leg je meer je eigen accenten in de stages. Je kunt kiezen voor binnen- en buitenschoolse stages.Buitenschoolse stages zijn in musea, op festivals, bij uitgeverijen, kunstencentra. De mogelijkheden zijn inhoudelijk zeer divers en de locatie varieert van lokaal tot regionaal tot internationaal. We hebben als opleiding goede contacten met het werkveld en we kunnen daardoor goede stageplekken aanbieden.Binnenschoolse stages variëren van primair onderwijs, voortgezet onderwijs tot mbo. In jaar 3 twee dagen per week, gedurende een half jaar. In jaar 4 kun je ook kiezen voor de lio-stage. De lessen die je leert geven zijn zowel gericht op de praktijkvakken, als ook op theorie (waaronder CKV en Kunst Algemeen).

“Ik heb altijd geroepen dat ik geen docent zou willen worden in het middelbaar onderwijs, maar door deze stage ben ik hieraan gaan twijfelen. Dat is wellicht het grootste compliment voor de school.
” (derdejaars student)

Jaar 4 eindstage: van Lio-stage tot buitenland

In het laatste jaar kun je net als in jaar 3 kiezen voor een binnen- of buitenschoolse stage. Tot de mogelijkheden behoren ook de lio-stage (leraar in opleiding). Als leraar in opleiding werk je een half jaar zelfstandig in het onderwijs en laat je zien dat je daarna een volwaardig startbekwaam docent bent. Een lio is geen stagiair, maar wordt beschouwd als een startend docent. Daarnaast is een stage in het buitenland een mogelijkheid, in een periode van ongeveer twee a drie maanden werk je dan bijvoorbeeld in een museum.