Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem

Interdisciplinair programma Docentenopleidingen

Het Interdisciplinair programma is een uniek samenwerkingsverband tussen alle docentenopleidingen van ArtEZ in Arnhem en Zwolle. Zo’n samenwerking vind je niet op de andere docentenopleidingen in het land.


 

Interdisciplinair Programma Docentenopleidingen ArtEZ

Studenten van de bachelors Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Docent Dans, Docent Theater en Docent Muziek ontmoeten elkaar in de eerste drie jaar van hun studie tijdens praktijkgerichte projecten en bij het vak Cultuurgeschiedenis. De onderlinge relatie tussen de verschillende kunstdisciplines staan centraal. Het interdisciplinaire projectonderwijs draagt bij aan de voorbereiding op de rol van de kunstvakdocent in het voortgezet onderwijs (CKV en Kunst Algemeen), maar evengoed in het buitenschoolse werkveld waarin multi- en interdisciplinaire projecten eerder regel dan uitzondering zijn. De toekomstig kunstvakdocent van ArtEZ is een expert in zijn eigen discipline, en een goed verstaander van de kwaliteiten van de andere disciplines en de betekenis van de kunsten in het algemeen.

Kennis maken met andere disciplines

Het eerste jaar is gericht op kennismaking met de andere kunstdisciplines. Enerzijds door de colleges cultuurgeschiedenis, waarin de rol van de kunsten in de maatschappij vanuit historisch perspectief wordt belicht. Anderzijds door in het eerste jaars project, in een interdisciplinair team te werken aan workshops, verdieping en een maakopdracht, waardoor de student inzicht verwerft in de andere kunstdisciplines, en de relatie die dat heeft met de eigen discipline.

Verdieping

Het tweede jaar is meer verdiepend, zowel in de colleges cultuurgeschiedenis als ook in het project. Met medestudenten uit andere disciplines wordt op locatie gewerkt aan een klein en specifiek onderzoek. De verschillende locaties en de presentaties of workshops die daarin worden ontwikkeld, vormen uiteindelijk een kunst-educatief product dat met een specifieke doelgroep wordt gedeeld.

Interdisciplinaire stage

Het derde jaar is gericht op de toepassing van interdisciplinair werken in het kader van een derdejaars stage in het werkveld van de kunstvakdocent. De stage is gericht op verschillende doelgroepen en kan plaatsvinden in:

  • het voortgezet onderwijs, in het kader van de vakken CKV of Kunst Algemeen;
  • het kunst-educatieve werkveld in de volle breedte, waarin doelgroep gericht gewerkt wordt vanuit een interdisciplinaire aanpak. Dit zijn stages waarin aan de hand van een opdracht gewerkt wordt voor een opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn educatieve diensten van musea, festivals, theatergroepen, maatschappelijke organisaties, kunstencentra, etc.

Good Practices: Docentenopleidingen in het licht

Studenten en afgestudeerden van de docentenopleidingen van ArtEZ , Docent Theater, Docent Dans, Docent Muziek, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, het Interdisciplinaire Programma en de masters Kunsteducatie vertellen over bijzondere projecten, Good Practices, waarin hun docentschap en kunstenaarschap onlosmakelijk met elkaar vervlochten zijn. Wat beweegt deze artist-educators? Waar lopen ze tegenaan? Kijk op de
website Good Practices: Docentenopleidingen in het licht.