Comic Design

Visie

"Wat zijn de verhalen die ons raken? Wanneer krijgt beeld voor ons betekenis? Wat blijft vluchtig? En hoe maak je een betekenisvol verhaal?

Daar gaat het om bij Comic Design."

Sytse van der Zee
Hoofd Animation & Comic Design

Visie

De afgelopen jaren is de strip steeds meer in de belangstelling komen te staan. Zo worden in kwaliteitskranten strips gerecenseerd, makers besproken en strips gepubliceerd.

Opmars van de strip en graphic novel

 De belangstelling is deels te verklaren door de populariteit van de graphic novel: de literaire strip. Daarnaast wordt de strip steeds meer gebruikt voor allerlei vormen van informatievoorziening, bijvoorbeeld  om een gebruiksaanwijzing te illustreren of voor reclamedoeleinden.

Tijdens de studie Comic Design in Zwolle maak je kennis met diverse toepassingen van de strip. Het is belangrijk dat je verhalen leert vertellen, niet alleen over jezelf, maar ook over de wereld. Je wordt uitgedaagd zelf een mening te vormen, de dialoog aan te gaan met de omgeving en je leert om kritisch te kijken. In het derde jaar ga je aan de slag met een journalistieke strip, waarin je een zelfgekozen actueel maatschappelijke thema in een strip verwerkt. Deze insteek past bij de ‘Human Matters’ profilering van de Academie voor Art & Design in Zwolle.

Beginnen bij de basis

De basisvaardigheid om zelf een verhaal te kunnen verbeelden is het tekenen. Daarom oefen je met het tekenen naar waarneming, ook wel het tekenen van wat je ziet. Dit helpt je om een eigen handschrift te ontwikkelen en te ontdekken hoe jij naar de wereld kijkt. Jouw kijk op de wereld vormt een belangrijke inspiratie voor de verhalen die je gaat vertellen, verbeelden en vormgeven.

Je leert werken volgens de regels waarmee je een verhaal vertelt én geloofwaardig verbeeldt. Ook maak je kennis met alle stappen in het professionele proces voor de productie van beeldverhalen, denk aan scenario’s, personages, storyboard en het vormgeven van het uiteindelijke product.

Ontwikkelen van een  eigen stijl

Je ontwikkelt je tijdens de studie Comic Design in Zwolle tot een professioneel striptekenaar met een eigen stijl. Tijdens de studie word je voortdurend uitgedaagd om je grenzen te verleggen en te zoeken naar een authentieke en vernieuwende wijze van vertellen en verbeelden. Want alleen door het verkennen van de mogelijkheden, ontwikkel je een eigen stijl. 

Student Kimberly Geelen: ‘Loslaten is het belangrijkste wat ik in het eerste half jaar heb geleerd. Als je iets gemaakt hebt, ben je er meestal zó trots op dat je niets anders wil maken. Ik heb geleerd dat je werk dan niet af is. Je moet dan eigenlijk weer opnieuw beginnen. Je weet dat je dit kan en je moet nu proberen verder te komen, je grens verleggen.’

Je gaat op verkenning naar de eindeloze mogelijkheden van de strip. Zo doe je ervaring op in het hanteren van beeldmiddelen en technieken, zoals: compositie, kleur, vormgeving, typografie, fotografie, grafische technieken, digitale beeldbewerking en drukwerkvoorbereiding. Ook leer je onderzoek te doen naar onderwerpen om over te vertellen. Om je kennis te verbreden, verdiep jij je in theorieën over creatieve processen, in beeldende kunst, filosofie en literatuur.

Je krijgt niet alleen les in het maken, maar je krijgt ook verschillende vakken waarin kennis wordt overgedragen over kunst, cultuur en de beroepspraktijk én waar je leert nadenken over jouw eigen rol als maker. Na de het volbrengen van de studie Comic Design weet je wat je wilt vertellen, aan wie je dit wilt vertellen, hoe je het maakt en hoe je jouw publiek kunt bereiken.

Samenwerken met andere opleidingen

Bij Comic Design willen we specialisten opleiden die kunnen samenwerken. In de beroepspraktijk blijken striptekenaars sterk interdisciplinaire ontwerpers te zijn. Zij wisselen veelvuldig van medium (strip, illustratie, affiche, decorontwerp, enz.) en werken wisselend als auteur en in opdracht. Samenwerkingsprojecten uitgevoerd tussen verschillende studierichtingen lopen als een rode draad door de gehele opleiding heen.