Comic Design

Visie

"Wat zijn de verhalen die ons raken? Wanneer krijgt beeld voor ons betekenis? Wat blijft vluchtig? En hoe maak je een betekenisvol verhaal?

Daar gaat het om bij Comic Design."

Sytse van der Zee
Hoofd Animation & Comic Design

Visie

Striptekenaars zijn verbeelders én vertellers. Tijdens de studie Comic Design in Zwolle leer je te verbeelden met tekeningen, waarbij het vertellen van een goed verhaal centraal staat.

Opmars van de strip, graphic novel en manga

Er is een revival gaande in de waardering voor het beeldverhaal. In kwaliteitskranten worden strips gerecenseerd en makers besproken. Dat is deels te verklaren door de populariteit van de graphic novel: de literaire strip en ook door het ontstaan van nieuwe, succesvolle genres: de journalistieke strip, het autobiografische beeldverhaal en illustratieve toepassingen van de strip. Alle mogelijkheden van de strip worden verkend en onderzocht. Daarom werken studenten aan heel verschillende opdrachten in de studie – journalistiek, autobiografisch of poëtisch.

Auteurschap: zelf creëren van tekeningen

In staat zijn te verbeelden begint met het tekenen. De oefening van oog, hand en de ontwikkeling van een eigen handschrift. Een belangrijke bron voor het vertellen van verhalen is de persoonlijke wijze waarop je de wereld waarneemt. Tijdens de studie teken je intensief naar de waarneming als tekenkunstige oefening en om te ontdekken hoe jouw waarnemingen de basis kunnen zijn voor verhalen. Het vak storytelling besteedt daarnaast aandacht aan de bouw en het schrijven van verhalen.

Professioneel striptekenaar

Striptekenen is een ambachtelijk vak, waarbij je leert vertellen in een reeks beelden. Je leert de wetmatigheden hanteren waarmee je het verhaal vertelt én geloofwaardig verbeeldt. Je verstript bestaande verhalen en werkt ideeën uit tot beeldverhalen, journalistieke items en informatieve producten. Je bent hierin auteur én professioneel maker. Je leert het professionele proces te hanteren voor de productie van beeldverhalen. Daarin ontwikkel je deelproducten, zoals het scenario, personages, het storyboard en geef je het uiteindelijke product vorm. 

Ambachtelijk en experimenteel strips tekenen

Een eigen manier van werken (stijl) ontwikkel je door de jouw mogelijkheden te verkennen. Je wordt voortdurend uitgedaagd om jouw grenzen te verleggen en te zoeken naar een authentieke en vernieuwende wijze van vertellen en verbeelden. Je leert te experimenteren met verschillende media, materialen en technieken. Er zijn technieken die je nodig hebt in het professionele proces (o.a. digitale beeldbewerking en drukwerkvoorbereiding) en technieken en media waarmee je experimenteert om nieuwe mogelijkheden te ontdekken (o.a. film, fotografie, grafische technieken).

Samenwerken met opleidingen

Bij Comic Design willen we specialisten opleiden die kunnen samenwerken. In de beroepspraktijk blijken striptekenaars sterk interdisciplinaire ontwerpers te zijn. Zij wisselen veelvuldig van medium (strip, illustratie, affiche, decorontwerp, enz.) en werken wisselend als auteur en in opdracht. Samenwerkingsprojecten uitgevoerd tussen verschillende studierichtingen lopen als een rode draad door de gehele opleiding heen.

Reflectie

We vinden het belangrijk dat je in staat bent te reflecteren op je werk, de wijze waarop het tot stand komt en op de keuzes die je maakt. Het maakproces wordt gevoed door vakken waarin kennis wordt overgedragen over kunst, cultuur en de beroepspraktijk en waar je leert nadenken over de eigen rol als maker. Je weet na deze studie wat je wilt vertellen, aan wie je wilt vertellen, hoe je het maakt en hoe je jouw publiek kunt bereiken.