Comic Design

Stage

Een stage kan een goede opstap zijn naar werk na je studie.

In het derde jaar (semester zes) van de studie loop je gedurende een maand stage. De stage wordt voorbereid in het vijfde semester en is gebaseerd op een persoonlijke oriëntatie op het beroepsveld. De stage bestaat uit een zelfstudieopgave die wordt uitgevoerd onder supervisie van een (zelfgekozen) professional. Een stage vul je altijd in vanuit jouw eigen interesse en op basis van je portfolio. Het resultaat van de stage bestaat uit een afgerond beeldverhaal.

Toetsmoment

De stage is ook een toetsmoment om te beoordelen of je voldoende niveau hebt om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit betekent onder meer dat je initiatief toont, ondernemend bent, kunt samenwerken en jouw werk kunt presenteren. Naast het afgeronde product, sluit je de stage af met het schrijven van een stageverslag. Het proces wordt begeleid door de stagedocent.