Comic Design

Derde jaar

Derde jaar: verdieping en stage

In het derde jaar krijg je de ruimte om te werken vanuit jouw persoonlijke voorkeur en ga je op zoek naar verdieping. Je werkt hiervoor een zelfgekozen journalistiek/documentair onderwerp uit in een beeldverhaal. In het tweede deel van het studiejaar loop je stage. Tijdens deze stage maak je een beeldverhaal onder supervisie van een professional in het werkveld.
In het derde jaar organiseren we een Bootcamp. Tijdens dit Bootcamp werk je een week intensief aan het bouwen van een beeldverhaal. Je werkt samen met studenten van onze partneracademies uit Angoulême en Hamburg.

Exchange
In plaats van het zesde semester in Zwolle te volgen kun je er ook voor kiezen om dit semester in het buitenland te gaan studeren. ArtEZ heeft contacten met een groot aantal kunsthogescholen in Europa en de rest van de wereld. Comic Design heeft daarnaast intensiever contact met academies in Brussel, Wrexham, Angoulême en Hamburg. Dit maakt uitwisselingen eenvoudiger.

Vakken
Theorie/Reflectie (Kunstgeschiedenis, Filosofie en Theorie in Praktijk)
Individueel Onderzoek (Individueel onderzoek, Beeldverhaal, Storytelling, Tekenen, HOME)      
Multidisciplinair (WinterLab)