Fine Art (BEAR)

Tutoren

De tutor is jouw vaste begeleider vanaf jaar één tot dat je de academie verlaat. 

Hij of zij is je artistieke steun en toeverlaat, en coacht je bij de ontwikkeling van je werk en het inrichten van je studie. In je tutorgroep zitten studenten van alle leerjaren samen. De tutor is een prominent beeldend kunstenaar die een uitgesproken positie inneemt in de internationale kunst. 

Speeddates met tutoren
Fine Art (BEAR) Speeddates met tutoren

Onze tutoren zijn:

Alicia Framis
:
performance

Hester Oerlemans: kunst & ontwerpen

Gijs Assmann:
handwerk & materialiteit

Vincent Vulsma*: conceptuele kunst

Korrie Besems: facts & fiction

Edwin Zwakman: context & installatie

Johan Wagenaar: critical practice

 Fine Art (BEAR)Tutors Edwin Zwakman & Hester Oerlemans tijdens Berlijn Excursie