Architectuur

Specialisatie 'Context'

Specialisatie 'Context'

'Context' is een specialisatie binnen de master Architectuur die zich richt op het schaalniveau tussen architectuur en stedenbouw/landschap.

Het gaat over het ontwerpen van gebouwensembles en de directe omgeving ervan. Dit in zowel landschappelijke als stedelijke omgevingen.

Meerdere schaalniveaus

De specialisatie Context speelt in op de veranderende rol van de ruimtelijk ontwerper. De architectonische vraagstukken en het type opdrachten veranderen. Het wordt meer en meer noodzaak om op het grotere schaalniveau, in en met bestaande gebouwen te werken. Doel van de specialisatie Context is het opleiden van architecten met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden op het grotere schaalniveau en voor actuele maatschappelijke thema's.

Studieprogramma

In de eerste drie studiejaren volg je programmaonderdelen waarin je de Context-benadering leert kennen. Met het afstudeerproject in het vierde jaar kun je voor de specialisatie Context kiezen. Je afstudeeropgave heeft dan een duidelijk Context-onderwerp.