Architectuur

Specialisatie 'Context'

Specialisatie 'Context'

In het vierde jaar van de master Architectuur kun je kiezen voor de specialisatie Context.

Een actueel onderwerp, want context staat steeds meer op de agenda. Het gaat dan over sociale veiligheid, bijvoorbeeld: hoe houd je in je ontwerp rekening met kwesties als gevaar, overlast en andere vormen van onveiligheid? Maar ook de krimp van de bevolking op het platteland is een context waar je in een ontwerp terdege rekening mee moet houden.

Doel

De specialisatie Context speelt in op de veranderende rol van de ruimtelijk ontwerper. De architectonische vraagstukken en het type opdrachten veranderen. Het wordt meer en meer noodzaak om op het grotere schaalniveau, in en met bestaande gebouwen te werken. Het doel van de specialisatie Context is het opleiden van architecten met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden in contextrijke omgevingen en voor actuele maatschappelijke thema’s.