Lectoraat Theorie in de kunsten

Theorie werkt als de zuurstof van de kunstpraktijk en is onlosmakelijk verbonden met alle kunsten.

Lector Peter Sonderen met geslaagden van het 2-jarige Honours Programme
Links Lector Peter Sonderen met geslaagden van het 2-jarige Honours Programme

Wat doet het lectoraat Theorie in de kunsten?

Het lectoraat Theorie in de kunsten is een ArtEZ-breed lectoraat dat de rol en betekenis van theorie in de kunsten en in het kunstvakonderwijs onderzoekt. Het lectoraat ontwikkelt zich tot een multidisciplinaire WERKPLAATS THEORIE waarin onderzoek gedaan wordt naar theorie in alle kunstdisciplines. Theorie is geen eigenstandige discipline maar is wel altijd werkzaam in de praktijk en vormt de kunstpraktijk van binnenuit; theorie verbindt bovendien disciplines met elkaar zodat er een uitwisseling van ideeën kan plaatsvinden. 

Het lectoraat:

  • doet aan de hand van het begrip 'theorie in het maken', onderzoek naar de veranderende theoretische kaders van diverse domeinen in de kunsten. Het adviseert opleidingen over inhoud en organisatie van het theorieonderwijs
  • ontwikkelt programma’s theorie voor het bacheloronderwijs, zoals ThINK (theorie in de kunsten) en TIP (theorie in praktijk)
  • organiseert onderzoekseminars voor medewerkers over artistiek onderzoek en theorie in de kunsten aan de hand van de vraag: wat doet theorie? In 2015 is het onderzoekseminar Let’s talk about (artistic) research gestart
  • is inhoudelijk verantwoordelijk voor en heeft het Honours Programme Theory and research voor bachelorstudenten ontwikkeld.
  • doet internationaal onderzoek naar de werking van theorie in masterprogramma’s op het gebied van Fine Art en Performing Arts (‘Theory in the arts // Options. Positions. Practices.’)
  • doet onderzoek naar de theorie van artistic research en schept daarvoor kaders

Lector Peter Sonderen

Lector Peter Sonderen is kunsthistoricus en estheticus. Hij promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de vorming van de fundamenten van het moderne begrip kunst. Sonderen doceerde Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd aan de UvA en was directeur van AKI ArtEZ in Enschede. Als lector is hij onder meer actief in internationale netwerken van kunstonderwijs (o.a. AIAS) en het Landelijk Overleg Kunstlectoren (LOK).

Peter Sonderen

Peter  SonderenPeter  Sonderen

Peter Sonderen

Lector Theorie in de Kunsten, Hoofd HP, Onderzoeksdocent