Lectoraat Product & Interior Design

Het lectoraat richt zich op het thema 'Exploring the new domestic landscape'.

Gevlochten nest van wilgen met zitplek en kachel, eindexamenwerk Arnold ten Katen
Gevlochten nest van wilgen met zitplek en kachel, eindexamenwerk Arnold ten Katen

Wat doet het lectoraat Product & Interior Design?

In samenwerking met ArtEZ-studenten, -docenten, onderzoekers, ontwerpers, bedrijfsleven, kenisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden diverse scenario's onderzocht van het toekomstig wonen. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in de vorm van multidiscplinair onderzoek, dat zich in tegenstelling tot regulier wetenschappelijk onderzoek niet richt op de studie van bestaande fenomenen, maar juist op toekomstige.

De belangrijkste doelen van onderzoek van het lectoraat Product & Interior Design zijn:

  • Op basis van state-of-the-art kennis op het gebied van technologische, economische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen scenario’s te ontwerpen voor toekomstige leefomgevingen waarin het menselijk welzijn en een duurzame samenleving centraal staan;

  • Onderzoeks- en ontwerpmethodieken en ontwerpstrategieën inventariseren, documenteren, toegankelijk maken en (her)ontwikkelen ten bate van een succesvolle samenwerking van product- en interieurontwerpers binnen multidisciplinaire teams;

  • Aangeleerde kennis en onderzoeksvaardigheden in de vakopleiding situationeel en strategisch in te zetten bij onderzoeks- en ontwerpopdrachten;

  • Evidence based kennis ontwikkelen op basis van geïnitieerde onderzoeksprojecten en deze toegankelijk maken voor onderwijs en werkveld.

Lector Jeroen van den Eijnde

Jeroen van den Eijnde is opgeleid als productontwerper (ArtEZ) en designhistoricus (Universiteit Leiden). In 2015 promoveerde hij op zijn onderzoek Het huis van IK. Ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs. Van den Eijnde is werkzaam geweest voor diverse lectoraten van ArtEZ. Voor het lectoraat Kunst, Cultuur & Economie initieerde en leidde hij het tweejarige RAAK MKB-project Open Minds Open Sources dat tot doel had productontwerpers te verbinden aan de regionale maakindustrie. In samenwerking met het modelectoraat stond van Den Eijnde aan de wieg van het recent opgerichte Centre of Expertise Future Makers dat zich bezighoudt met onderzoek naar het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, duurzame materialen en productietechnieken in mode en vormgeving.

In mei 2015 is Van den Eijnde voor vier jaar benoemd tot lid van de domeincommissie Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur van de Raad voor Cultuur: het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. 

Jeroen van den EijndeJeroen van den Eijnde

Jeroen van den Eijnde

Lector Product & Interior Design