Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

O2LAB Onderwijs vouchers

Het O2LAB is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee worden in verschillende regio’s in Nederland HUBS ontwikkeld waar kennis en ervaring over ondernemerschapsonderwijs wordt gedeeld en verankerd in het curriculum. ArtEZ is onderdeel van HUB O2LAB Gelderland samen met HAN, Van Hall Larenstein en Saxion.

Onderwijs vouchers ter voorbereiding op de beroepspraktijk

Het ArtEZ Business Centre heeft vouchers ter beschikking gesteld om curriculum innovaties te faciliteren vanuit het O2LAB. Het uitgangspunt is een diepte-investering, om in het bestaande curriculum, modules/projecten of vakken te upgraden en verder te ontwikkelen met ondernemerschapsvaardigheden, tools en/of gedrag.
Deze vouchers worden ingezet en uitgevoerd door docenten van de opleiding in samenwerking met en ondersteund door de kennis en ervaring van alumni. De focus ligt op dat wat de opleidingen, docenten, onderzoekers en ondernemerschaps-professionals al doen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. Voor deze vouchers hebben we een open call uitgezet waar een tiental opleidingen een aanvraag voor hebben ingediend. Met het beschikbare budget hebben we aan vijf projecten kunnen bijdragen: 

Band Coaching en Business | Jazz & Pop Arnhem
Jazz & Pop Arnhem gaat de onderwijsvoucher inzetten om meer ondernemerschapsvaardigheden in de bestaande module band coaching te integreren. Er wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoefte er is bij de huidige studenten en alumni worden bevraagd wat zij – met terugwerkende kracht - hebben gemist in deze module. Bij docenten wordt opgehaald welke ondernemerschapsuitdagingen zij tegenkomen bij hun studenten en tot slot wordt er in kaart gebracht wat er nodig is om meer vaardigheden te kunnen integreren.

Lijn en compositie | Klassieke muziek Zwolle
De opleiding klassieke muziek in Zwolle zet in op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de leerlijn voor ondernemerschapsonderwijs. Om deze leerlijn te ontwikkelen wordt onderzocht wat er nodig is om de visie vorm te geven en welke al bestaande onderdelen passen binnen de nieuwe visie. Dit onderzoek wordt gedaan door zowel studenten, alumni als de loopbaanbegeleiders en de docent professional skills.

Integratie ondernemerschap en profilering in gehele curriculum |Jazz & Pop Zwolle
Jazz& Pop Zwolle ziet een kans om met de voucher de vakken rondom ondernemerschap en profilering verder te koppelen aan de rest van het curriculum. Het uiteindelijke doel is zorgen dat studenten aan het eind van jaar vier een presentatie kunnen geven waar profilering, ondernemerschap en een visie op hun eigen toekomst bij elkaar komen. Er wordt ingezet op individuele talentbegeleidingsprogramma’s gericht op educatie en organisatie vanuit de ervaring die er al is op het gebied van podium.

Ontwikkeling Minor Marketing & Organisatie | MediaMusic Enschede
Deze nieuwe minor gaat in op het zelflerend vermogen van studenten en wordt in samenspraak met studenten doorontwikkeld. De minor wil bijdragen om de overgang tussen opleiding en werkveld soepeler te laten verlopen; de minor zorgt ervoor dat muziekindustrie en student elkaar ontmoeten. Zowel huidige studenten als alumni worden bevraagd en meegenomen in de doorontwikkeling van deze nieuwe minor.

Ondernemerschapsvaardigheden leren door iteratief samenwerken | Creative Writing Arnhem
In plaats van het 3e studie jaar wil Creative Writing al in het 1e jaar beginnen met aanbieden van ondernemerschapsvaardigheden en wel in de bestaande modules Proces en Onderzoek. Met een focus op eigenaarschap, gevalideerd leren, communicatie met het werkveld en ondernemerschap als creatieve probleemoplossing. De student wordt begeleid en gecoacht in het samenwerken en organiseren van verschillende (literaire) evenementen.

Community of Practice

02LAB Gelderland is gedurende 2022-2023 een ‘Community of Practice’. Samen met docenten van de deelnemende instellingen komen we minstens 4 keer per jaar bij elkaar tijdens ‘Community of Practice’ bijeenkomsten. Voor docenten, hoofden, studieloopbaanbegeleiders en coördinatoren die geïnspireerd willen worden en kennis en ervaring willen delen met collega's.

Na afloop van het O2LAB project is de HUB een op zich staand ecosysteem waarin we elkaar makkelijk blijven vinden en continueren we de samenwerking en kennisuitwisseling.

Meld je hier aan voor deelname aan de bijeenkomsten.

Datum en locaties bijeenkomsten

Dinsdag 7 maart 2023 Saxion
Dinsdag 27 juni 2023 HAN
Dinsdag 26 september 2023 Van Hall Larenstein
Donderdag 16 november 2023 ArtEZ