Eindpresentatie Mira Dietl, Muziektherapie

ArtEZ Conservatorium Van Essengaarde 10, Enschede

De afstudeerkandidaten van de opleiding Muziektherapie presenteren hun eindproduct. Het is voor de student het resultaat van een jaar lang werken aan zijn/ haar individuele product. Denk hierbij aan een onderzoeksscriptie, een methode die iemand heeft ontwikkeld, of een geschreven liedbundel om met een bepaalde doelgroep mee te werken. 
Naast een presentatie voor beoordelaars, medestudenten en overige genodigden richten de kandidaten ook een zgn. posterpresentatie in, waarin zij elk hun product in beeld brengen en vragen kunnen beantwoorden van hun kijkers.
Deze eindproductpresentaties en posterpresentaties zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.

Music Therapy and Integration - Mira Dietl
Mijn naam is Mira Dietl en ik ben student muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede.   
In het vierde jaar van de studie ben ik naar Israel geweest. Daar heb ik mij vaak de vraag gesteld wat het betekent om je ergens thuis te voelen. Muziek heeft mij in deze zoektocht altijd begeleid. Toen ik in een park in Tel Aviv een jonge man uit Eritrea Hebreewse les ging aanbieden, vroeg ik me af wat het betekent om als vluchteling op een nieuwe plek te integreren. Deze vraagstelling behandel ik in mijn scriptie en wat de mogelijkheden van muziektherapie hierin zijn. Daarnaast heb ik een informatiebrochure ontworpen om de hoofdzakelijke informatie rond dit thema beschikbaar te maken voor beleidsmakers, het ministerie van Onderwijs en gemeentes om muziektherapie als mogelijk onderdeel van integratieprogramma’s in Duitsland op te nemen. 
Als je meer hierover wilt ervaren of zelf ideeën bij dit thema hebt, neem dan gerust contact op: m.dietl@student.artez.nl  

 

Disciplines

Muziek

Ook interessant