Eindpresentatie Rianne Voorberg, Muziektherapie

ArtEZ Conservatorium Van Essengaarde 10, Enschede

De afstudeerkandidaten van de opleiding Muziektherapie presenteren hun eindproduct. Het is voor de student het resultaat van een jaar lang werken aan zijn/ haar individuele product. Denk hierbij aan een onderzoeksscriptie, een methode die iemand heeft ontwikkeld, of een geschreven liedbundel om met een bepaalde doelgroep mee te werken. 
Naast een presentatie voor beoordelaars, medestudenten en overige genodigden richten de kandidaten ook een zgn. posterpresentatie in, waarin zij elk hun product in beeld brengen en vragen kunnen beantwoorden van hun kijkers.
Deze eindproductpresentaties en posterpresentaties zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.

Safe & Sound - Rianne Voorberg
Hallo, ik ben Rianne Voorberg en ik zit in het vierde jaar van de studie muziektherapie
 (ArtEZ Conservatorium, Enschede). Tijdens mijn studie heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt, van jeugd tot ouderen. Momenteel ben ik in de afrondende fase van een muziektherapieproject dat ik uitvoer op een middelbare school. Bij dit project heb ik de module ‘Safe & Sound’ uitgevoerd, dat ik heb ontwikkeld voor mijn afstudeerproduct. Bij deze module staat het verbeteren van het zelfbeeld van meiden in de vroege adolescentie centraal. Dit is een onderwerp dat mij veel bezighoudt en daarom heb ik met plezier de module ontwikkeld en uitgevoerd. Het was bijzonder om te zien hoe muziek op verschillende manieren ingezet kan worden om aan het zelfbeeld te werken. Wanneer u hier meer over wil weten kunt u mij bereiken op het volgende mailadres: 
gt.riannevoorberg@gmail.com 

Disciplines

Muziek

Ook interessant